Home » Verkiezingen » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvangt u uw stempas?

De stempassen worden uiterlijk 6  maart 2019  per post thuisbezorgd.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?

Als u geen stempas heeft ontvangen, of u bent uw stempas verloren of deze is beschadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. U kunt dit aanvragen via onze website www.oirschot.nl en kiest onder het kopje verkiezingen  voor aanvragen vervangende  stempas. Het aanvragen van een vervangende stempas kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019  tot 12.00 uur.

Kan iemand anders voor u stemmen?

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Oirschot woont en ook een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per verkiezing niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente in de provincie Noord-Brabant en / of in hetzelfde waterschapsgebied kiesgerechtigd is dan kunt u schriftelijk verzoeken om deze persoon te machtigen om uw stem uit te brengen. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij burgerzaken of downloaden van onze website (www.oirschot.nl). Dit verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door ons zijn ontvangen.

Wilt u in een andere Nederlandse gemeente stemmen?

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan kunt u uw stempas om laten zetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de verkiezing van de provinciale staten kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Noord-Brabant. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het gebied van Waterschap de Dommel. Let op; de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij burgerzaken of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Wat neemt u mee om te stemmen?

  1. Uw stempas
  2. Een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn (geldig tot  21 maart 2019  of langer).

Wanneer zijn de stembureaus geopend?

De stembureaus openen op woensdag 20  maart 2019 om 7.30 uur en sluiten om 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?

Op de interactieve kaart staan alle stembureaus in Oirschot . U mag zelf kiezen bij welk stembureau u gaat stemmen. Op uw stempas staat het stembureau bij u in de buurt.

Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig bij het uitbrengen van uw stem?

Als u door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kan stemmen, dan kunt u hulp krijgen van een door uzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau. Wilt u dit bij binnenkomst aan de voorzitter van het stembureau melden? Want hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Bent u slecht ter been?

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.