Home » Verkiezingen » Wie mag er stemmen

Wie mag er stemmen

Voor het Europees Parlement moet de kiezer op 9 april  (de dag van kandidaatstelling) de Nederlandse nationaliteit hebben óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Kiezers ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen 1 stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgen kiezers de kandidatenlijst thuisbezorgd.