Home » Verkiezingen » Wie mag er stemmen

Wie mag er stemmen

Voor Provinciale Staten moet de kiezer op 4 februari (de dag van kandidaatstelling) de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie Noord-Brabant.

Voor het Waterschap moet de kiezer op  4 februari (de dag van kandidaatstelling) in ons waterschap De Dommel wonen, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Kiezers ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen 2 stempassen; één stempas voor de waterschapsverkiezing en één voor de provinciale statenverkiezing. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgen kiezers de kandidatenlijs thuisbezorgd.