Samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte gaan we een nieuwe woonwijk realiseren in het gebied tussen de Peperstraat, de Oude Grintweg en de Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord). Het plan biedt ruimte aan ruim 150 woningen. 

Bestemmingsplan

Op 30 maart 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vast. Dit bestemmingsplan, met de naam Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord, lag vanaf 29 april  zes weken ter inzage. Deze termijn is inmiddels voorbij. 

Beroep 

Tijdens de inzagetermijn is er beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt hierdoor wel in werking, maar is nog niet onherroepelijk. Dat gebeurt pas nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het ingestelde beroep. We weten nog niet wanneer dat gebeurt. We verwachten dat dit minstens zes maanden duurt, mogelijk zelfs langer. Vanwege deze onzekerheid starten we voorlopig niet met de verkoopprocedure en de daaropvolgende loting. Ondertussen gaan we wel verder met de voorbereidingen. Zo kunnen we, na de uitspraak van de Raad van State, zo snel mogelijk de volgende stappen zetten.