In mei 2022 opende de tijdelijke noodopvang asielzoekers Oirschot haar deuren. De opvang was voor 1 jaar met een eenmalige verlengingsoptie voor maximaal 1 jaar. De gemeente evalueerde afgelopen december, driekwart jaar na de opening, de aanwezigheid van de tijdelijke noodopvanglocatie asielzoekers aan de  Oerlesedijk 1 (voormalige kliniek Rodersana).

Besluit verlenging

Het college heeft op dinsdag 31 januari vergaderd over de verlenging van de tijdelijke noodopvanglocatie. En vraagt de raad in de raadsvergadering van 28 februari a.s. in te stemmen met het door het college genomen besluit om de tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers, op basis van de in de bestuursovereenkomst gemaakte afspraken, met 1 jaar te verlengen tot en met 18 mei 2024.

Hoe zag de evaluatie eruit?

De evaluatie richtte zich primair op de vraag in hoeverre er – als direct gevolg van de aanwezigheid van een opvanglocatie in Oirschot – sprake is van een verzwaring in de aanpak van incidenten in de openbare ruimte. Ofwel een verzwaring van de inzet van meer ambtenaren en politie. Dit bleek niet het geval. Daarnaast is er ook gekeken naar de zelfredzaamheid en integratie van de asielzoekers, dagbesteding en inburgering of werk, welzijn en onderwijs voor de kinderen.

Welke asielzoekers worden er opgevangen?

De locatie biedt ruimte aan maximaal 40 AMV’ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) en 110 reguliere asielzoekers. De reguliere groep asielzoekers bestaat vooral uit gezinnen met kinderen. Veruit de meeste gezinnen hebben al een verblijfsvergunning en mogen dus in Nederland blijven. Zij zijn in afwachting van een definitieve woning in een gemeente in Nederland.

Wilt u meer weten?

Kijk dan voor meer informatie over de noodopvanglocatie op onze pagina over de noodopvang. U leest hier ook de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@oirschot.nl of bel naar (0499) 58 33 33.