Woonwensen inwoners van 55-plus in beeld

De gemeente Oirschot weet dat de komende jaren het aantal inwoners van 55 jaar en ouder fors stijgt. Daarom stelde het college van Burgemeester en Wethouders in november 2020 de beleidsvisie ‘Geschikt wonen voor ouderen. Wonen met kwaliteit’ vast. Veel van onze inwoners blijven tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen en vaak in dezelfde woning. Binding met de woning zelf, met familie, vrienden of de buurt zijn belangrijke overwegingen om niet te (willen) verhuizen. Dat geldt niet voor iedereen. Soms is verhuizen naar een andere geschikte en levensloopbestendige woning een betere oplossing.

Hoe denken 55-plussers over hun woonsituatie?

Wij willen weten hoe onze oudere inwoners van 55 jaar en ouder denken over hun (toekomstige) woonsituatie. Daarom hebben we u in een persoonlijke brief uitgenodigd om een vragenlijst op internet in te vullen. De enquête vult u in via deze link(externe link). Alvast bedankt voor uw deelname.

Geen moeilijke vragen

De vragen zijn niet moeilijk. Het kan wel handig zijn om vooraf uw inkomensgegevens op te zoeken. Helaas is het vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk om op het gemeentehuis hulp te krijgen bij het invullen van de enquête. U kunt ook een familielid of vriend vragen om de enquête namens u in te vullen. U hoeft daarvoor niet bij elkaar te zitten. Uw familielid of vriend kan thuis inloggen en met u aan de telefoon de vragen doornemen en uw antwoorden invullen.

Wat doen wij met de resultaten?

Het onderzoek is anoniem. We gebruiken de resultaten bij het verder uitwerken van woningbouwplannen. We willen immers woningbouw realiseren die zo goed mogelijk past bij de behoefte die er is.

Inwonerpanel

Inwoners vanaf 55 jaar die al deelnemen aan het inwonerpanel, krijgen via e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Via de enquête kunt u zich ook voor dit inwonerpanel aanmelden. U ontvangt dan enkele keren per jaar via e-mail een korte vragenlijst over onderwerpen die u interessant vindt.