Woensdagavond 2 oktober waren bijna 60 enthousiaste inwoners aanwezig bij de 2e schetssessie voor de plannen van de Levende Beerze. Deze bijeenkomst vond plaats in De Kerk in Oostelbeers en was het vervolg op de juni-bijeenkomst in Vessem.

Na presentaties over de plannen, werd in kleinere groepen doorgepraat over de details van het landschapsplan. Elke groep gaf een aantal aanbevelingen mee. Dit landschapsplan of ontwerp is de basis voor de werkzaamheden in het beekdal van de Kleine Beerze. Die staan gepland in 2021. U kunt de presentatie en een verslag van de avond vinden op www.dommel.nl/levendebeerze.

Levende Beerze leeft, bruist en werkt

Het gebied vanaf sportpark De Klep/Hoogeind richting Molenbroek en Spekdonken tot Vessem maakt onderdeel uit van gebiedsontwikkeling ‘De Levende Beerze’. In dit project werken de gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, ZLTO en het Huis van de Brabantse Kempen nauw samen om de Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers aan te pakken. Wat hierin centraal staat is:

  1. Realiseren van een meer natuurlijke beek vol stroming en een groter leefgebied voor vissen (een robuust ecologisch netwerk en herstel watersysteem);
  2. Versterken leefbaarheid van het buitengebied;
  3. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de Kempen als onderdeel van de Brainport-regio.

Bijeenkomst Levende Beerze

Vervolg

Over enkele maanden komt er nog een inloopavond voor alle belangstellenden. Wanneer u zich op www.dommel.nl/levendebeerzeaanmeldt voor de nieuwsbrief ontvangt u vanzelf een uitnodiging.