Er zijn klachten bij de gemeente en het buurtbeheer ingediend over ernstige wateroverlast na regenval in de Nevenakker. In november 2017 is een inspectie door de gemeente en buurtbeheer uitgevoerd. Noodmaatregelen om de overlast te verkleinen zijn niet mogelijk zonder schadelijke neveneffecten in de woningen. De gemeente wil inzicht krijgen in hoe het rioolsysteem in Oirschot aangepakt kan worden om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. De Nevenakker is op de prioriteitenlijst geplaatst. De gemeente is bezig met een masterplan kilmaatbeheer. Hierin wordt de aanpak wateroverlast Nevenakker meegenomen.

Er is nog geen planning beschikbaar.