Taken

 • Financiën/belastingen
 • Mobiliteit
 • Grondzaken, vastgoed en onderwijshuisvesting
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering
 • Beheer openbare ruimte
 • Milieubeheer
 • Duurzaamheid en klimaat

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vakorganisatie van werknemers in de collectieve & geprivatiseerde sector 
 • Voorzitter handboogschutterij Tevredenheid 1865
 • Penningmeester Sectorgroepsbestuur (SGB)  Ambtenarencentrum (AC)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer (Metropoolregio Eindhoven)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg  (VTH de Kempen)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Jeugdhulp - onderwijs de Kempen
   

Secretaresse