Taken

 • Eerste loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Economie (o.a. Brainport)
 • Integrale aanpak centrumontwikkeling Oirschot en Middelbeers
 • Vrijetijdseconomie (o.a. Visit Oirschot)
 • Natuur en landschap
 • Cultuur en erfgoed
 • Samenwerken aan de samenleving (wijkaanpak, leefbaarheidsnetwerken)

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Deelnemers Leisure Ontwikkelfonds Noord-Brabant.
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Stedelijk Gebied Eindhoven.
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Ontwikkeldagen MRE.
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie (Metropoolregio Eindhoven).
 • Voorzitter adviescommissie MRE Stimuleringsfonds.
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie (Stedelijk Gebied Eindhoven).
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Wonen (Stedelijk Gebied Eindhoven).
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en evenementen (Stedelijk Gebied Eindhoven).
 • Aandeelhouder Stichting Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties.
 • Adviseur Stichting Visit Oirschot.
 • Bestuurslid Het Groene Woud Regionaal Netwerk Het Groene Woud.
 • Lid Stuurgroep Van Gogh Nationaal Park i.o.
 • Lid Board Van Gogh Nationaal Park i.o.

Secretaresse