Er zijn plannen gemaakt voor een aanpassing van de doorsteek centrale fietspad bij De Toog zodat er een betere verbinding komt tussen de wijk aan weerszijden van het centrale fietspad. Hiermee kan het verzoek voor een extra uitrit van de wijk bij De Toog - Steenakkerstraat vervallen. Uitvoer najaar 2019.