De gemeente Oirschot weet dat de komende jaren het aantal inwoners van 55 jaar en ouder fors stijgt. Daarom stelde het college van Burgemeester en Wethouders in november 2020 de beleidsvisie ‘Geschikt wonen voor ouderen. Wonen met kwaliteit’ vast. Veel van onze inwoners blijven tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen en vaak in dezelfde woning. Binding met de woning zelf, met familie, vrienden of de buurt zijn belangrijke overwegingen om niet te (willen) verhuizen. Dat geldt niet voor iedereen. Soms is verhuizen naar een andere geschikte en levensloopbestendige woning een betere oplossing. 

Hoe denken 55-plussers over hun woonsituatie?

Wij willen weten hoe onze oudere inwoners van 55 jaar en ouder denken over hun (toekomstige) woonsituatie. Daarom nodigen we in een persoonlijke brief alle huishoudens van 55-plussers uit om een vragenlijst op internet in te vullen. Bent u 55-plus, woont u zelfstandig en heeft u op 26 februari nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via info@oirschot.nl of (0499) 583 333.

Inwonerpanel

Inwoners vanaf 55 jaar die al deelnemen aan het inwonerpanel, krijgen via e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Via de enquête kunt u zich ook voor dit inwonerpanel aanmelden. U ontvangt dan enkele keren per jaar via e-mail een korte vragenlijst over onderwerpen die u interessant vindt.

Wat doen wij met de resultaten?

Het onderzoek is anoniem. We gebruiken de resultaten bij het verder uitwerken van woningbouwplannen. We willen immers woningbouw realiseren die zo goed mogelijk past bij de behoefte die er is.