Op maandag 21 maart 2022 vindt om 10.00 uur de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau plaats in het gemeentehuis van Oirschot. In deze zitting wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 14, 15 en 16 maart 2022 vastgesteld.

Belangstellenden kunnen deze zitting fysiek bijwonen. U kunt de zitting ook digitaal volgen via de vergadering in MS Teams.

Volg de vergadering live vanaf 10.00 uur

We verzoeken u uw camera en microfoon uit te schakelen indien u niets wilt inbrengen. Op de zitting van het centraal stembureau kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden via verkiezingen@oirschot.nl. Dit onder de vermelding van de gronden van uw bezwaar en met vermelding van uw naam en contactgegevens.

Na de zitting wordt van de desbetreffende zitting een proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal en de overige stukken worden ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Voor inzage graag vooraf een afspraak in te plannen met het team Verkiezingen via telefoonnummer 0499-583 333 of per mail verkiezingen@oirschot.nl