Gemeente Oirschot

Nieuwsberichten

 • Misverstanden over veranderingen in de zorg

  (31-08-2014)

  Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Denk aan de begeleiding van mensen met een beperking en de jeugdzorg. Tegelijkertijd komt er minder geld beschikbaar om deze taken uit te voeren.

  Lees verder
 • Oirschot gaat erfvogels een handje helpen

  (02-09-2014)

  Sinds dit voorjaar werken enkele partijen eraan om het leefgebied van erfvogels in Oirschot te verbe-teren. Met 59 aanmeldingen van zowel agrarische bedrijven als inwoners belooft het project succesvol te worden.

  Lees verder
 • Aanbesteding tweedelijns jeugdzorg

  (01-09-2014)

  De gemeente Eindhoven verzorgt namens de gemeente Oirschot en andere gemeenten in de regio Zuidoost Brabant de inkoop van de tweedelijns jeugdzorg (vanaf 2015). Deze aanbesteding is inmiddels van start gegaan.

  Lees verder
 • Kermis in Middelbeers

  (27-08-2014)

  Van zondag 31 augustus tot en met woensdag 3 september 2014 is het weer kermis in Middelbeers. Er staan weer de gebruikelijke attracties en eetkramen. 

  Lees verder
 • Op de agenda van de raad

  (27-08-2014)

  Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. In een ‘voorbereidende’ vergadering worden onderwerpen uitgelegd en bediscussieerd. Daarna worden in een ‘besluitvormende’ vergadering de knopen doorgehakt.

  Lees verder
 • Deel uw ervaringen in ons buitengebied

  (27-08-2014)

  Uw mening telt
  De gemeente Oirschot is een prachtig dorp wat getekend wordt door haar vele monumenten in een groene omgeving. Niet voor niks noemen we onszelf ‘Monument in ’t Groen’!
  Met ons vele groen en grote buitengebied onderscheiden we ons van andere gemeenten. Het is daarom belangrij...

  Lees verder
 • Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor u?

  (27-08-2014)

  Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Denk aan de begeleiding van mensen met een beperking en de jeugdzorg.

  Lees verder
 • Training ‘omgaan met pubers’ in Oirschot

  (27-08-2014)

  Het schoolmaatschappelijk werk van Lumens Oirschot (partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin) start in september weer met een training ‘Omgaan met Pubers’ (voor ouders). De training vindt plaats op maandagavonden van 19.00 - 21.00 uur, in het gemeentehuis van Oirschot. Wilt u deelnemen? Kij...

  Lees verder
 • Aanleggen regenwaterriool Antoniusstraat en Postelstraat

  (27-08-2014)

  Tijdelijke wegafsluitingen in Oostelbeers
  Om de wateroverlast in de Kerkstraat in Oostelbeers te verminderen, koppelen we in het gedeelte ten zuiden van de Kerkstraat het regenwater los  van de bestaande riolering.

  Lees verder
 • Werkzaamheden Nieuwedijk – Broekstraat

  (20-08-2014)

  Weg gedeeltelijk afgesloten
  Tussen 23 augustus en 10 oktober gaan we aan de slag met de Nieuwedijk en Broekstraat in Spoordonk. Op dit moment zijn deze wegen niet veilig genoeg en dat willen we graag verbeteren. Tijdens de periode dat er werkzaamheden zijn is de weg minder goed bereikbaar. I...

  Lees verder
 • Veel archeologische sporen bij opgraving aan Lindeakkers in Oostelbeers

  (20-08-2014)

  In januari van dit jaar is een opgraving uitgevoerd aan de Lindeakkers 21 in Oostelbeers in verband met de geplande nieuwbouw van twee woningen. In de bouwput van de toekomstige huizen zijn een groot aantal archeologische resten aangetroffen die samenhangen met het oude gehucht Neereind, dat hie...

  Lees verder
 • Het huishoudboekje van de gemeente voor 2015

  (13-08-2014)

  Ieder jaar stelt de gemeente een begroting op voor het volgende jaar. Hierin staat wat we het volgende jaar gaan doen en welke kosten dat met zich meebrengt. Daarnaast worden ook de inkomsten van de gemeente, bijvoorbeeld door belastingen of bijdragen vanuit het rijk, opgenomen in de begroting. ...

  Lees verder
 • Programma Open Monumentendag 14 september 2014

  (08-07-2014)

  Thema: “Op reis”

  Lees verder
 • Foto van de maand gezocht!

  (30-07-2013)

  Sinds de gemeente Oirschot een nieuwe website heeft  willen we deze graag met foto’s uit onze gemeente verfraaien. Op de nieuwe website is voortaan een ‘foto van de maand’ te zien en deze kan door u ingezonden worden!

  Lees verder

Contact

Postbus 11
5688 ZG Oirschot

Deken Frankenstraat 3
5688 AK Oirschot

T 0499-583 333
E info@oirschot.nl

Openingstijden / Parkeren