Alle informatie over de WOZ en OZB

Bent u eigenaar van een woning, gebouw of perceel? Dan ontvangt u eind februari een aanslag OZB (onroerende zaakbelasting) en WOZ-beschikking (waarde onroerende zaken). Bent u aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u deze in uw Berichtenbox op MijnOverheid.nl. U ontvangt de aanslag dus niet meer via de post. 

https://download-video.akamaized.net/v3-1/playback/d2cb067a-4251-4d1f-9d0c-a1e76d98d099/ea6126b4-53e347c0?__token__=st=170835402

 

Informeel bezwaar

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. We vragen u eerst ‘informeel’ bezwaar te maken. Het voordeel is dat u hierbij sneller een reactie krijgt. Voor het maken van informeel bezwaar vult u een online formulier in. Na ontvangst neemt een taxateur contact met u op om uw vragen te beantwoorden en de gegevens met u te controleren. Indien nodig kan de taxateur de waarde direct aanpassen. 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de uitkomst van het informele bezwaar? Dan kunt u formeel bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift per post sturen naar gemeente Oirschot, postbus 11, 5688 ZG in Oirschot. Vermeld hierin uw naam, adres, handtekening en motivering waartegen uw bezwaar is gericht. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, dan zien we dat ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB. Als we uw WOZ-waarde verlagen, verlagen we dus ook de OZB. 

Wat is het?

Als gemeente taxeren we de waarde van uw woning en andere onroerende zaken. We noemen dit de WOZ-waarde. Op basis van deze waarde berekenen we de belasting die u hierover moet betalen, ook wel de OZB. Op de aanslag die u ontvangt, staat het te betalen bedrag aan OZB en de vastgestelde WOZ-waarde. Huurders van woningen ontvangen alleen een WOZ-beschikking. Ze betalen géén OZB.

Bezwaar maken via ‘no cure no pay’-bureau, is dat écht gratis?

Via advertenties en reclameflyers bieden bureaus en makelaars zich aan om gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking die u ontvangt. Dit klinkt goed: niet geschoten is altijd mis. Wie weet wordt de WOZ-waarde verlaagd en krijgt u belastinggeld terug. Maar hoe werkt dit en is gratis wel écht gratis? Veel inwoners weten niet dat het deze bureaus om de kostenvergoeding gaat. Wanneer een WOZ-waarde wordt verlaagd, is de gemeente wettelijk verplicht een kostenvergoeding te betalen aan deze bureaus. Doordat we als gemeente veel bezwaren van bureaus ontvangen, schieten de kosten rondom de WOZ omhoog. Deze kosten moeten we vervolgens doorberekenen via de OZB en komen dus uiteindelijk weer bij u terecht. Deze bureaus zijn dus helaas niet gratis. Uw eigen bezwaar beoordelen we op dezelfde professionele manier, als een bezwaar dat een bureau indient. Het voordeel hiervan is dat er geen onnodige kostenvergoedingen worden geëist, waardoor uw bezwaar voor u dan ook echt gratis is.

Informatieve websites

Op de pagina Belastingen voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen en heffingen, waardebepaling van uw pand en de Wet WOZ. Op MijnOverheid.nl kunt u met uw DigiD inloggen en informatie vinden over de WOZ-waarde van uw woning. Naast de WOZ-waarde kunt u ook het taxatieverslag inzien en downloaden. Lees meer algemene informatie over de wet WOZ.

Logo VNG (vereniging van nederlandse gemeenten)

Hebt u nog vragen?

Op de WOZ-pagina vindt u meer informatie. U kunt ook terecht bij het cluster belastingen van de gemeente Oirschot via telefoonnummer (0499) 58 33 33 of via belastingen@oirschot.nl.