De gemeente Oirschot voert regelmatig openbare aanbestedingen uit. Sommige doen wij zelf; voor andere aanbestedingen voert de stichting Bizob die uit. 

Bizob staat voor Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant. De stichting Bizob, opgericht in 2003, is één van de eerste gemeentelijke inkoopbureaus van Nederland. In 2012 heeft Bizob 23 deelnemers: 21 gemeenten en twee andere organisaties. Zij zijn gevestigd in het Kantongerecht naast het gemeentehuis.

Inkoopvoorwaarden

Op een juiste wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang. Hiervoor zijn inkoopvoorwaarden geformuleerd. In de inkoopvoorwaarden staan de regels waaraan de gemeente  en de ondernemer zich dienen te houden.

Welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van het type opdracht. Voor de inkoop van een levering, dienst of werk gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

Werken, leveringen of dienst?

Het is niet altijd duidelijk of iets een werk, levering of dienst is. Algemeen geldt het volgende:

  • Werken: alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. 
  • Leveringen: aankoop, huur, lease en huurkoop van producten
  • Diensten: alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen.

Kijk hier voor meer informatie over werk, levering of dienst. 

Openbare aanbestedingen

Bent u geïnteresseerd in (actuele) openbare aanbestedingen? U vindt meer informatie bij Tenderned en Aanbestedingskalender.

  • Tenderned: het marktplein voor aanbestedingen (een initiatief van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 
  • Aanbestedingskalender: deze kalender geeft een overzicht van openbare Nederlandse en Europese aanbestedingen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?