Nieuwsberichten

 • Toekomst van SCC De Enck

  (18-04-2019)

  De gemeente vindt een sociaal-culturele voorziening in het dorp belangrijk. In de zomer van 2018 dreigde De Enck failliet te gaan. Dat had een grote impact op ons dorp. Daarom heeft de gemeente middelen beschikbaar gesteld en daarbij de opdracht gegeven om voor juni 2019 een definitieve en duurza...

  Lees verder
 • Reparaties aan de provinciale weg N395 bij De Beerzen

  (18-04-2019)

  Binnenkort gaat de provincie Noord-Brabant onderhoud uitvoeren aan het asfalt op de N395. Deze werkzaamheden hebben geen verband met de geplande herinrichting van de N395.

  Lees verder
 • Kijk in de spiegel van de toekomst van jouw bedrijf

  (16-04-2019)

  Voor alle agrarische ondernemers in de gemeente Oirschot
  ZLTO afdeling Oirschot de Beerzen organiseert samen met de gemeente Oirschot een bijeenkomst voor alle agrarische ondernemers. Deze bijeenkomst is erop gericht dat we samen met jou als ondernemer in de spiegel kijken.

  Lees verder
 • Aangepaste openingstijden i.v.m. de feestdagen

  (08-04-2019)

  Vanwege de aankomende feestdagen (Pasen en Koningsdag) zijn de openingstijden van het gemeentehuis en Loket WIJzer op een aantal dagen aangepast.

  Lees verder
 • Uitzonderingen ophalen afval en openingstijden milieustraat

  (08-04-2019)

  Vanwege de feestdagen die eraan komen zijn er enkele uitzonderingen in het ophalen van afval en de openingstijden van de milieustraat.

  Lees verder
 • Inschrijven 3 seniorenwoningen Meubelmakerij

  (16-04-2019)

  Tot 6 mei, 9 uur ’s ochtends, kunt u zich inschrijven voor 3 seniorenwoningen aan de Meubelmakerij. Meer informatie en een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij Gast Makelaardij & Assurantiën.

  Lees verder
 • Uitnodiging gedecoreerden gemeente Oirschot

  (15-04-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders nodigen de dragers van een Koninklijke Onderscheiding van harte uit om op zaterdag 27 april a.s. een toost uit te brengen op Zijne Majesteit de Koning.

  Lees verder
 • Voortgang IKC de Klep

  (15-04-2019)

  De gemeenteraad sprak in juni 2017 via een motie politiek-bestuurlijk commitment uit voor een Integraal Kindcentrum (IKC) op sportpark De Klep. Een Integraal Kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsacti...

  Lees verder
 • Zelfbewoningsplicht bij vrije sectorwoningen

  (15-04-2019)

  Vorig jaar werden enkele nieuwbouwwoningen na de oplevering door de kopers te huur aangeboden. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten om de ‘zelfbewoningsplicht’ bij vrije sectorwoningen weer van toepassing te verklaren. Deze voorwaarde was al opgenomen in de Algemene verkoopvoorw...

  Lees verder
 • Bijeenkomsten grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

  (18-04-2019)

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Om inwoners hierbij te betrekken, worden diverse bijeenkomsten georganiseerd.

  Lees verder
 • Heeft u recht op huur- of zorgtoeslag?

  (18-04-2019)

  Sommige mensen hebben recht op toeslagen. We bedoelen daarmee een toeslag op uw inkomen. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van onder andere uw inkomen. We geven u hier extra informatie over. 

  Lees verder