Nieuwsberichten

 • Oirschot Blijvend Verbonden

  (08-06-2017)

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten.

  Lees verder
 • Nieuwe omgevingsvisie biedt nieuwe kansen voor Oirschot

  (19-09-2017)

  De gemeente Oirschot beschikt over talloze kwaliteiten: prachtige natuurgebieden, een fraai landschap en indrukwekkende cultuurhistorie. Met aantrekkelijke woonkernen, kansen om te ondernemen, mogelijkheden om te werken én de vrije tijd door te brengen, is het goed toeven in Oirschot. Onze kernb...

  Lees verder
 • Afsluiting Montfortlaan

  (20-09-2017)

  Vanaf maandag 18 september 2017 zal de Montfortlaan ter hoogte van nummer 20 (Antoniusschool) afgesloten zijn in verband met werkzaamheden. De kruising Montfortlaan x Straten zal opnieuw worden ingericht en er wordt een parkeervoorziening voor de school aangelegd.

  Lees verder
 • Open Monumentendag Oirschot 2017

  (19-09-2017)

  Samenwerken aan de samenleving
  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven. Zo geven we s...

  Lees verder
 • Afscheid burgemeester Ruud Severijns en installatie burgemeester Judith Keijzers

  (13-09-2017)

  Enkele praktische mededelingen
  Op vrijdag 29 september nemen we afscheid van Ruud Severijns als burgemeester van Oirschot. Op maandag 2 oktober maken we kennis met Judith Keijzers, onze nieuwe burgemeester. U bent voor beide gelegenheden van harte welkom. Deze twee bijzondere momenten zorgen erv...

  Lees verder
 • Subsidiemogelijkheden voor aanleg landschapselementen in Oirschot

  (05-09-2017)

  Gemeente Oirschot heeft via het provinciale Subsidiekader Groenblauwe Diensten (in de volksmond STIKA genoemd) geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van landschapselementen in het buitengebied van Oirschot en de Beerzen.

  Lees verder
 • Uitnodiging afscheid burgemeester Ruud Severijns

  (11-07-2017)

  Na 11,5 jaar neemt Ruud Severijns op vrijdag 29 september afscheid als burgemeester van de gemeente Oirschot. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

  Lees verder
 • Uitnodiging kennismaking nieuwe burgemeester Judith Keijzers-Verschelling

  (28-07-2017)

  Op maandag 2 oktober 2017 vindt de installatie plaats van mevrouw J.C.R. Keijzers-Verschelling. We nodigen u graag uit voor de receptie van 21.00 tot 23.00 uur in het Hof van Solms.
  U bent van harte welkom!

  Lees verder
 • Huisstijl gemeente Oirschot

  (13-09-2017)

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze slogan laten we zien wat de gemeente Oirschot te bieden heeft en samen werken we eraan om dit uit te stralen. Deze slogan is vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad.

  Lees verder
 • Op de agenda van de raad 26 september

  (16-09-2017)

  Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. In een ‘voorbereidende’ vergadering worden onderwerpen uitgelegd en bediscussieerd. Daarna worden in een ‘besluitvormende’ vergadering de knopen doorgehakt.

  Voor dins...

  Lees verder
 • Aanmelden voor de Culturele Prijs en de Vrijwilligersprijs 2017

  (19-09-2017)

  Ook dit jaar worden de Oirschotse Culturele Prijs en de Oirschotse Vrijwilligersprijs uitgereikt. Vanaf nu kan iedereen kandidaten aanmelden!

  Lees verder
 • Inloopspreekuur met de wethouder Buurtbeheer/DorpscaféSpoordonk

  (19-09-2017)

  Donderdag 5 oktober om 19.30 uur heeft Buurtbeheer / Dorpscafé Spoordonk een inloopspreekuur  met wethouder Frans van Hoof in  Den Deel in Spoordonk. Hebt u vragen, meldingen of suggesties voor de leefbaarheid in uw wijk? U bent van harte welkom.

  Lees verder
 • Enquête Regionaal woonwensenonderzoek 2017

  (19-09-2017)

  De gemeente Oirschot wil dat de woningvoorraad in Oirschot zo goed mogelijk aansluit op de woonbehoeften en woonwensen van haar inwoners. Daarom doet de gemeente Oirschot ook mee aan het regionaal woonwensenonderzoek. Dit onderzoek nemen zij eens in de drie jaar in alle 21 gemeenten van Zuidoost-...

  Lees verder
 • Gemeenteraad besluit op 31 oktober over begroting

  (19-09-2017)

  Het college van de gemeente Oirschot heeft de concept-programmabegroting 2018 vastgesteld. Deze is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die hierover op 31 oktober een besluit neemt.

  Lees verder
 • Uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

  (19-09-2017)

  Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (college van b&w). Ze nemen dan besluiten over allerhande zaken. Om u op de hoogte te houden halen we in deze rubriek wekelijks enkele besluiten naar voren. Wilt u de volledige besluitenlijst inzien, ga dan naar www.oirschot.n.l

  Lees verder