Nieuwsberichten

 • Nacht van de Nacht doen jullie ook mee?

  (23-10-2018)

  Tegelijk met Halloween Oirschot
  Op 27 oktober 2018, samen met Halloween, vindt de Nacht van de Nacht plaats. In (aanloop naar) de Nacht van de Nacht roepen de Natuur- en Milieufederaties gemeenten en bedrijven op om verlichting te doven en om dat de rest van het jaar ook vaker te doen.

  Lees verder
 • Herfstblad

  (04-10-2018)

  Het is weer herfst, gelukkig mogen we nog even genieten van de zon. Maar de bladeren gaan binnenkort weer vallen van de bomen. Blad van openbaar groen hoeft u niet in uw eigen kliko weg te gooien.

  Lees verder
 • Meer beleving van de Oirschotse Heide

  (12-10-2018)

  Ontwikkeling aan de Groene Corridor
  De Groene Corridor is een groene en recreatieve verbinding tussen het centrum van Eindhoven en de Markt in Oirschot. Met de Groene Corridor vergroten wij de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische (belevings)waarde van het gebied.

  Lees verder
 • Besluitvormende raadsvergadering bestuurlijke toekomst

  (04-10-2018)

  Verzet naar 30 oktober 2018
  De gemeenteraad koos in november 2017 unaniem voor het behoud van onze zelfstandige positie. Tegelijkertijd besloot de raad om op korte termijn heldere keuzes te maken in onze samenwerking en voor elk thema één samenwerkingsverband te kiezen.

  Lees verder
 • Gemeenteraad besluit op 30 oktober over begroting

  (04-10-2018)

  Programmabegroting 2019
  Het college van de gemeente Oirschot heeft de concept-programmabegroting 2019 vastgesteld. Deze is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die hierover op 30 oktober een besluit neemt.

  Lees verder
 • Een week lang… Goed voor elkaar

  (13-10-2018)

  Van maandag 12  tot en met vrijdag 16 november kunnen alle inwoners, maar vooral inwoners die als vrijwilliger of (jonge) mantelzorger actief zijn in onze gemeente, deelnemen aan de ‘Goed voor elkaar week’.

  Lees verder
 • Kempentrofee 2018

  (13-10-2018)

  De Brabantse Kempentrofee is een aanmoedigingsprijs die dit jaar alweer voor de 12e keer wordt uitgereikt. De organisatie van de uitreiking van de Kempentrofee 2018 is in handen van het Huis van de Brabantse Kempen in samenwerking met Industriegroep Eersel en gemeente Eersel. De Brabantse Kempent...

  Lees verder
 • Huisbezoek senioren 75 plus in centrum Oirschot

  (23-10-2018)

  De komende maanden nemen vrijwilligers van WIJzer contact op met senioren vanaf 75 jaar in het centrum van Oirschot. Senioren krijgen de kans om in een persoonlijk gesprek met een professionele vrijwilliger vragen te stellen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij helpen u graag!

  Lees verder
 • OV Reizigerspanel Brabant, meld je aan!

  (23-10-2018)

  Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door jouw mening te geven? En tegelijkertijd sparen voor cadeaubonnen of het goede doel? Dat kan met het OV Reizigerspanel Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Deze organisatie behartigt jouw belangen als reiziger in het openbaar vervoer.

  Lees verder
 • Samenwerken aan de samenleving door Buurtbeheer Pullen-Ekerschot

  (23-10-2018)

  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

  Lees verder