Wat kost het?

Tarieven huwelijk/geregistreerd partnerschap:

 • Op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 tot 17.30 uur: € 507,55.
 • Op zaterdag tussen 09.00 tot 17.30 uur: € 542,10.

Door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige: € 24,55 per getuige per kwartier.

Voor het wijzigen danwel annuleren van een afspraak kan € 67,70 in rekening worden gebracht.

Trouw- of partnerschapsboekje € 33,65.

Gratis trouwen is alleen mogelijk voor paren waarvan tenminste één persoon in de gemeente Oirschot woont met een gezamenlijk netto inkomen op of onder bijstandsniveau. Dit moet worden aangetoond met een zogenaamd IB-60 formulier, te verkrijgen bij de belastingdienst.

Als een paar aan deze voorwaarden voldoet is het voor hen mogelijk om te trouwen op een door hen gekozen tijdstip van maandag tot en vrijdag tussen 09.00 uur en 17.30 uur op basis van beschikbaarheid. Zij krijgen dan een ceremonie van 30 minuten met (indien gewenst) een persoonlijke toespraak in de trouwkelder van het oude Raadhuis aan de markt in Oirschot.

Wat is het?

U kunt digitaal aangifte doen van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap. U kunt ook de datum reserveren en verdere praktische zaken rondom uw huwelijk / geregistreerd partnerschap regelen. De aangifte van uw voorgenomen huwelijk regelt u online door in te loggen met uw DigiD en die van uw partner.

Ook de betaling, die bij de aangifte noodzakelijk is, kan direct worden gedaan via iDeal of creditcard.

In sommige situaties kunt u geen online aangifte doen. Dit is het geval als:

 • u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • u of uw partner onder curatele staat;
 • u gaat trouwen met uw neef, nicht, oom of tante.

U moet dan aangifte doen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Oirschot, tel. (0499) 58 33 33.

Wat moet ik doen?

Als u informatie wilt over het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in de gemeente Oirschot belt u dan even met de afdeling burgerzaken. Als u langs wilt komen voor informatie of het bekijken van de raadskelder dan moet u hiervoor een afspraak maken.

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link);  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed(externe link), het huwelijk wel.

Trouwen op locatie

Voor het voltrekken van huwelijken is de trouwkelder van het Oude Raadhuis in Oirschot aangewezen. Het is ook mogelijk om een verzoek in te dienen om een locatie naar keuze aan te laten wijzen voor uw huwelijk. U kunt daarmee zelf bepalen waar u elkaar het ja-woord wilt geven. In principe kan uw huwelijk overal binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden. Wel moet de locatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden gaan onder meer over de bereikbaarheid voor gasten en de veiligheid. U kunt deze voorwaarden downloaden onder het kopje Documenten.

Afspraak maken

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0499 - 58 33 33.

Aanvullende informatie

De trouwkelder

Foto's van de trouwkelder in het oude raadhuis kunt u vinden onder het kopje Documenten. In de trouwkelder van het oude raadhuis mogen (normaal gesproken) maximaal 60 personen aanwezig zijn. In verband met de Corona-maatregelen gelden nu tijdelijk andere regels, zie hierboven

Wilt u meer informatie over trouwen? Kijk eens op de website www.bruiloft.nl(externe link)

Wilt u rekening houden met de volgende zaken?

 • Als u met een koets en paarden bij de raadskelder aan de Markt wilt arriveren dan moeten de paarden voorzien zijn van een opvangmogelijkheid voor de uitwerpselen.
 • Het strooien met rijst is bij de raadskelder niet toegestaan. Als u wilt strooien met bijvoorbeeld rozenblaadjes moet u er zelf voor zorgen dat het weer opgeruimd wordt.
 • Het oplaten van wensballonnen is niet toegestaan. Het is in de gehele gemeente verboden om welke vorm van ballonnen dan ook op te laten, geen wensballonnen en ook geen heliumballonnen. Hiervoor kan ook geen toestemming worden gevraagd.

Gebruik achternaam veranderen

Als u getrouwd bent (geweest) of geregistreerd partner bent (geweest) kunt u bij het gebruik van uw achternaam kiezen voor:

 • alleen uw eigen naam
 • alleen de naam van uw partner
 • de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam
 • uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner.

De gemeente waar u woont kan dit voor u veranderen.

Let op: Dit is niet hetzelfde als een wijziging van uw achternaam. Laat u uw achternaam officieel wijzigen? Dan verandert de achternaam die u bij geboorte, erkenning of adoptie hebt gekregen.

Woont u buiten Nederland?

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag(externe link).
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels(externe link). De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum