Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap. Alle inwoners van de provincie Noord-Brabant van 18 jaar en ouder mogen op 20 maart 2019 hun stem uitbrengen. Maar waarom zijn de Provinciale Staten en waterschap belangrijk voor jou als inwoner van Oirschot?

Waarom is het belangrijk om te stemmen?

Het is zeker belangrijk om te stemmen, want dan heb je toch invloed op de partijen die in het bestuur van de Provinciale staten en het waterschap komen. En zij maken belangrijke beslissingen voor je woonomgeving. Dus ook in de gemeente Oirschot!

Provinciale Staten

Aan het hoofd van de provincie staan Provinciale Staten, ons provinciale parlement. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben 55 Statenleden, afkomstig van 11 politieke partijen. De 55 leden kiezen Gedeputeerde Staten, dat is het dagelijks bestuur van de provincie.

De provincie Noord-Brabant heeft een aantal belangrijke taken. Zo zorgt de provincie voor de aanleg en het onderhoud van de provinciale wegen. In de gemeente Oirschot bijvoorbeeld de N395. Regelt het openbaar vervoer. Een belangrijke onderwerp in de Beerzen. Ook bepaalt het waar bedrijven, windmolens, natuurgebieden en huizen mogen komen en zorgt voor een veilige en schone omgeving (onder andere door subsidies te verstrekken aan milieuprojecten). En zij investeren in het opknappen van monumenten. Voor de gemeente Oirschot is dit heel belangrijk omdat wij veel monumenten hebben. Daarnaast investeren zij in de economie van Brabant (bijvoorbeeld door te zorgen dat bedrijven goed bereikbaar zijn) en controleert de uitgaven van de gemeenten.

Waterschap

Veel mensen staan er misschien niet zo bij stil, maar ze zijn wel erg belangrijk: De Waterschapsverkiezingen. Nederland telt in totaal 21 waterschappen. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Zij zorgen voor sterke, veilige dijken, sluizen en kades, zuiveren rioolwater van inwoners én bedrijven, regelen het waterpeil en beschermen de natuur. Kortom, de waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden.

Door op 20 maart 2019 te stemmen heb je invloed op de keuzes die de bestuursleden de komende 4 jaar maken, en bepaal je mede waaraan je geld wordt besteed.