Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen. Dan kunt u stemmen voor de leden van de gemeenteraad.

Het laatste nieuws over de verkiezingen

oirschot.nl/nieuws

Informatie voor politieke partijen

  Kandidatenlijsten inleveren

  Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten in aanloop naar de verkiezing hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau. Dit wordt gedaan op de dag van kandidaatstelling. Op deze lijst(en) staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezing.

  Op 31 januari tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd bij het centraal stembureau op het gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Wordt de lijst buiten deze tijd aangeboden dan moet deze wel geaccepteerd worden, maar moet de lijst ongeldig worden verklaard. Een blanco lijst mag niet worden aanvaard.

  Politieke partijen kunnen ook digitaal de kandidatenlijst opstellen met het programma Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 Politieke Partij  (OSV2020-PP).  Op de dag van kandidaatstelling levert de partij de kandidatenlijsten en benodigde formulieren op papier en digitaal aan bij het centraal stembureau van de gemeente. Het programma is te downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website staan een korte en uitgebreide handleiding en instructievideo’s. Aanmelden voor een live (teams) video-instructie kan via: www.aanmelder.nl/129504.

  Voorinlevering kandidatenlijsten

  Team verkiezingen neemt twee weken vóór de kandidaatstelling contact met u op om de lijsten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Om te voorkomen dat er binnen een krappe termijn nog allerlei verzuimen hersteld moeten worden. Maak hiervoor zelf tijdig een afspraak met het team van verkiezingen, via telefoonnummer 0499 583 333 of per mail verkiezingen@oirschot.nl.

  VOG voor raadsleden en bestuursleden politieke partijen

  Kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden van partijen die in Oirschot meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kunnen een gratis VOG bij de gemeente aanvragen tot 31 januari 2022. Dit geldt voor de eerste tien kandidaten op de lijst.

  Wat u moet weten

  • De gemeente wil zo stimuleren dat politieke partijen hun leden laten screenen op mogelijk ongewenst gedrag in het verleden. Dit draagt bij aan het bevorderen van de integriteit van gemeenteraads- en bestuursleden.
  • De VOG moet aangevraagd zijn voor de dag van de kandidaatstelling op 31 januari 2022.

  Bent u kandidaat-raadslid of (aspirant-)bestuurslid en wilt u een VOG aanvragen? Dit kunt u doen op twee verschillende manieren:

  • U vraagt individueel een VOG aan
  • U machtigt iemand van uw politieke partij die voor alle kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden gezamenlijk een aanvraag indienen

  Individuele aanvraag

  1. Download het aanvraagformulier
  2. Vul op het aanvraagformulier de gevraagde gegevens in. Let daarbij op het volgende:
   • De gegevens onder 1 worden door de kandidaat ingevuld, de gegevens onder 2 door de politieke partij.
   • Vul onder 2.2 bij het kopje “Overig” in dat het gaat om een gratis VOG voor kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden.
   • Vul onder 2.4 “Ja” in bij de vraag of er een specifiek screeningsprofiel van toepassing is en kruis onder 2.4a vervolgens het hokje voor “01 Politieke ambtsdragers” aan.
  3. Maak een afspraak voor het aanvragen van de VOG of bel om samen een afspraak in te plannen met (0499) 58 33 33.
  4. Neem naar de afspraak een volledig ingevuld aanvraagformulier en een identiteitsbewijs mee. U hoeft niet te betalen voor de VOG.
  5. U krijgt de VOG thuisgestuurd.

  Gezamenlijke aanvraag

  1. Download het aanvraagformulier
  2. Vul per kandidaat het aanvraagformulier in. Maak van elke kandidaat een kopie van het identiteitsbewijs.
  3. Maak een afspraak met de baliemedewerker door te bellen met (0499) 58 33 33.
  4. Neem bij de afspraak de aanvraagformulieren, de machtigingsformulieren, de kopieën van de identiteitsbewijzen en uw eigen identiteitsbewijs mee. U hoeft niet te betalen voor de VOG’s.
  5. De VOG’s worden naar de gemachtigde opgestuurd.
  6. Vul de gevraagde gegevens in en let daarbij op het volgende:
   • De gegevens onder 1 worden door de kandidaat ingevuld, de gegevens onder 2 door de politieke partij.
   • Vul onder 2.2 bij het kopje “Overig” in dat het gaat om een gratis VOG voor kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden.
   • Vul onder 2.4 “Ja” in bij de vraag of er een specifiek screeningsprofiel van toepassing is en kruis onder 2.4a vervolgens het hokje voor “01 Politieke ambtsdragers” aan. 
  7. Laat elke kandidaat een machtigingsformulier invullen waarmee zij degene die de aanvraag doet machtigen om de VOG aan te vragen.

  Heeft u een vraag over de verkiezingen?

  Heeft u nog vragen? Mail dan naar verkiezingen@oirschot.nl. Wij helpen u graag.