Verkiezingen gemeenteraad en referendum 21 maart 2018

Verkiezing leden gemeenteraad

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de gemeenteraad zitting zullen nemen. U oefent daarmee invloed op de besluitvorming van de gemeenteraad voor de komende vier jaar.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen komt u op deze site méér te weten over de verkiezingen, de programma’s en de standpunten van de politieke partijen.

Debatavonden

Ter voorbereiding op de verkiezingen organiseren we debatavonden op 8, 14 en 20 maart (aanvang 20 uur). Tijdens deze avonden gaan de politieke partijen met elkaar en met u in debat over diverse onderwerpen.

Referendum

Naast de gemeenteraadsverkiezing kunt u 21 maart ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De wet maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden telefoon- en internetverkeer via de ether en de kabel kunnen aftappen. Met deze ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers kunnen ze 'de toenemende dreiging in kaart brengen en de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde blijven beschermen'. De diensten kunnen alleen zien wie met wie contact heeft. De inhoud van die contacten kan vele stappen later pas worden ingezien. Gegevens die relevant zijn, mogen tot drie jaar worden bewaard.

Meer informatie over deze wet vindt u op www.referendumwiv2017.nl.