Onderzoek of een coalitie met de partijen De Gewone Man, CDA en VVD haalbaar is. Dat luidt het advies van informateur Ad Kemps dat hij op donderdagavond 24 maart uitbracht aan de nieuwe gemeenteraad en de voorzitter van De Gewone Man. 

Met 27,7% werd De Gewone Man de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen. In opdracht van deze partij ging informateur Ad Kemps aan de slag met een verkenningsronde. Alle partijen zijn gehoord. Informa-teur Ad Kemps: “Ik dank  alle vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen voor de construc-tieve houding en de open gesprekken. Ook wil ik nadrukkelijk de griffier danken voor zijn inzet.”

Coalitie met drie partijen

De Gewone Man en CDA kregen door de uitslag van de verkiezingen samen de meerderheid in de nieuwe raad. Beide partijen spreken de voorkeur uit om te gaan voor een bredere coalitie met drie partijen. Zij gaan niet voor een raadsbreed akkoord. Dit laatste werd door meerdere partijen uitgesproken. De vertegenwoor-digers van de twee grootste partijen geven de voorkeur aan een coalitie bestaande uit De Gewone Man, CDA en VVD. Kemps: “Dat de voorkeur naar de VVD gaat, komt onder meer doordat de programma’s naadloos op elkaar aansluiten, de landelijke verbinding in de partij en de sterke band met De Gewone Man.”

Het vervolg

Kemps adviseert een formateur te benoemen die onderzoekt of de coalitie tussen De Gewone Man, CDA en VVD haalbaar is. Hieruit moet een coalitieakkoord voortkomen waarin afspraken worden vastgelegd over de inhoud en de personen als wethouderskandidaten. Lees het volledige verslag van Ad Kemps.

Bekijk de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.