Drukte bij publieksbalie

Wilt u een afspraak maken voor een reisdocument, rijbewijs of ander product? Het is erg druk op dit moment.

  • Heeft het spoed, dan kunt u voor een afspraak bellen met (0499) 58 33 33. We zoeken dan samen met u naar een geschikte datum.
    Houd er rekening mee dat veel afspraakmomenten de komende weken al volgeboekt zijn.
  • Heeft uw afspraak minder haast, dan kunt u via www.oirschot.nl/afspraak een afspraak plannen voor over enkele weken.

Bouwen en verbouwen

huizen met een mooie molen op de achtergrond

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het bepaalt wat je mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden. 

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Wilt u een actueel ter inzage liggend bouwplan, bouwtekening of bestemmingsplan inzien? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken.