Wat kost het?

Prijzen snippergroen

Koopprijzen

De gemeente is zeer terughoudend bij de verkoop van snippergroen. Bij hoge uitzondering kan een (deel van) een groenstrook worden verkocht. We streven daarbij naar marktconforme prijzen bij de verkoop van grond. De ligging van de grond (voor, naast, of achter perceel) bepaalt de prijs. We stellen hiervoor drie zones die variëren van € 75,- tot € 300,- euro per vierkante meter vast. Als de totale oppervlakte van een zone meer dan 100 vierkante meter is, wordt de waarde van de grond getaxeerd.

Huurprijzen

Soms in het mogelijk om snippergroen te huren. Bij nieuwe overeenkomsten voor grond bij woningen is de prijs € 7,50 per vierkante meter per jaar. De minimale huurprijs is € 75,- per jaar, per overeenkomst. Grond op bedrijventerreinen kost 5% van de op dat terrein geldende grondprijs.

Wat is het?

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u gaat pachten of huren dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

Wat moet ik doen?

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

Hoe werkt het?

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U heeft een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u heeft een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

Als u geen eigenaar bent van de grond en u heeft ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Aanvullende informatie

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum