De gemeente Oirschot werkt op verschillende gebieden samen met andere gemeenten, instellingen en organisaties. Op deze manier proberen we onze dienstverlening aan inwoners zo optimaal mogelijk te organiseren.

GGD Brabant-Zuidoost

GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt gemeenten om maatregelen te nemen die gunstig zijn voor de gezondheid.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid. Daarvoor stelt de gemeenteraad elke vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast. Hierin staat hoe de gemeenten deze taak uitvoeren. De GGD Brabant-Zuidoost adviseert gemeenten op verschillende terreinen en biedt betrouwbare cijfers, onafhankelijke adviezen en effectieve activiteiten.

Lees meer op www.ggdbzo.nl(externe link)

Kempengemeenten

Sinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden intensief samen op diverse gebieden:

  • Sociale Zaken (afdeling Maatschappelijke dienstverlening)
  • Personeelszaken (afdeling P&O)
  • ICT (afdeling SSC, Shared Service Centre)
  • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (afdeling VTH)

Deze vier afdelingen vallen onder een gemeenschappelijke regeling. Op deze manier kunnen we kwalitatief beter en efficienter werken: samen is immers beter dan alleen.

Lees meer op www.kempengemeenten.nl(externe link)

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor de aangesloten gemeenten en provincie taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Lees meer op www.odzob.nl(externe link).

Metropoolregio Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) geeft vorm aan de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en ondersteunt deze gemeenten bij een aantal van hun taken.

Lees meer op www.metropoolregioeindhoven.nl(externe link).

Rural Data Center de Kempen

De vijf Kempengemeenten en het CBS hebben hun krachten gebundeld in het eerste Rural Data Center van Nederland. Het doel? Data samen efficiënter en effectiever gebruiken op lokaal niveau.

Deze unieke samenwerking maakt het mogelijk om nieuwe informatiebronnen in te zetten, aan te bieden aan beleidsmedewerkers en te gebruiken bij het beantwoorden van beleidsvragen. Het samenvoegen van informatie op kaartmateriaal maakt betere analyses mogelijk. De Kempengemeenten willen met een datagedreven manier van werken meer maatwerk in beleid mogelijk maken, de dienstverlening nog meer verbeteren en transparanter communiceren over de besluiten die worden genomen. 

Lees meer op www.kempengemeenten.nl(externe link)

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

De organisatie bedient 21 gemeenten met een gezamenlijk inwoneraantal van ruim 720.000. 

Lees meer op www.vrbzo.nl(externe link)

WSD

WSD ontwikkelt en bemiddelt mensen (ruim 2.000) met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk (700 relaties). De werkplekken bevinden zich binnen de driehoek Den Bosch, Tilburg en Eindhoven.

De WSD werkt in opdracht van 10 Brabantse gemeenten (Best, Boxtel, Haaren, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son & Breugel en Vught) en voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor hen uit. Ook verzorgen zij arbeidstrajecten in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb).
Naast de gemeenten werkt WSD ook samen met het UWV.

Lees meer op www.wsd-groep.nl(externe link).