Raadsbreed Akkoord 2018-2021

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stelden alle politieke partijen een 'Raadsbreed Akkoord' op. Hierin staan de ambities van de gemeenteraad voor de periode 2018 - 2021.

Toekomstvisie 2030

In 2011 stelde de gemeenteraad de Toekomstvisie Oirschot 2030 vast. Om te komen tot een toekomstvisie zijn we de samenleving ingegaan. We hebben een aantal thema-avonden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld Dynamisch Oirschot, Sociaal Maatschappelijk Oirschot en Cultuurhistorisch Landschappelijk Oirschot. Daarnaast hebben we een aantal inwonersavonden georganiseerd om ook in de verschillende kernen van de gemeente Oirschot te horen wat mensen belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp. Mede dankzij de inwoners zijn wij gekomen tot de Toekomstvisie Oirschot 2030.