Coalitieakkoord en collegeprogramma

In oktober 2022 heeft het college het collegeprogramma 2022-2026 vastgesteld. Het collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord. Hierin zijn de ambities vertaald naar concrete stappen, prioriteiten en een planning. Het collegeprogramma is daarmee de leidraad voor de periode 2022-2026. De titel van het collegeprogramma luidt: ‘Samen werken aan een vitale gemeente’. Die titel vormt dan ook de rode draad door alle thema’s en speerpunten die je in het collegeprogramma tegenkomt.

Toekomstvisie 2030

In 2011 stelde de gemeenteraad de Toekomstvisie Oirschot 2030 vast. Om te komen tot een toekomstvisie zijn we de samenleving ingegaan. We hebben een aantal thema-avonden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld Dynamisch Oirschot, Sociaal Maatschappelijk Oirschot en Cultuurhistorisch Landschappelijk Oirschot. Daarnaast hebben we een aantal inwonersavonden georganiseerd om ook in de verschillende kernen van de gemeente Oirschot te horen wat mensen belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp. Mede dankzij de inwoners zijn wij gekomen tot de Toekomstvisie Oirschot 2030.