Oirschot gaat aan de slag met het aantrekkelijker maken van het centrum. Daarvoor maakten we een centrumvisie. De centrumvisie staat vol met ideeën om Oirschot nog mooier, groener, duurzamer, toegankelijker, bruisender én ondernemender te maken. Op 20 december 2022 stelde de gemeenteraad de centrumvisie vast. De ideeën gaan we gezamenlijk vertalen naar een aantal keuzes. We leggen deze vast in een inrichtingsvisie, die de basis vormt voor een inrichtingsplan.

Bijeenkomsten

Om keuzes te maken, organiseerde ontwerpbureau Juurlink [+] Geluk op 19 juli, 6 september en 18 december 2023 workshops; voor allianties en andere belangstellenden. De aanwezigen brainstormden samen over de gewenste centrumsfeer. Deze gesprekken, met veel positieve energie en eensgezindheid, gaven een verdiepend inzicht. Op 11 maart vindt er een laatste bijeenkomst plaats voor alle betrokkenen die meedachten tijdens de genoemde workshops. Deze avond presenteert het ontwerpbureau aan hen de ontwerpschets. Op een later moment communiceren we hierover met alle inwoners.

De allianties

In totaal zijn er acht verschillende allianties. Een alliantie bestaat uit een groepje betrokken inwoners, ondernemers, pandeigenaren of vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele organisaties. Samen hebben zij allerlei ideeën uitgewerkt voor het centrum van Oirschot. Zo bestaat er een alliantie die zich inzet voor en fiets- en voetgangersvriendelijk centrum, een leefbare en groene markt, maar ook een alliantie voor erfgoed. De allianties zijn gestart bij het maken van de centrumvisie in 2021.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk op de website Doemee-Oirschot(externe link).