Oirschot gaat aan de slag met het aantrekkelijker maken van het centrum. Daarvoor maakten we een centrumvisie. De centrumvisie staat vol met ideeën om Oirschot nog mooier, groener, duurzamer, toegankelijker, bruisender én ondernemender te maken. Op 20 december 2022 stelde de gemeenteraad de centrumvisie vast. De ideeën gaan we gezamenlijk vertalen naar een aantal keuzes. We leggen deze vast in een inrichtingsvisie, die de basis vormt voor een inrichtingsplan.

Denk mee!

Om keuzes te maken, organiseerde ontwerpbureau Juurlink [+] Geluk op 19 juli workshops; voor allianties en andere belangstellenden. De aanwezigen brainstormden samen over de gewenste centrumsfeer. Deze gesprekken, met veel positieve energie en eensgezindheid, gaven een verdiepend inzicht. Op 6 september vindt de vervolgbijeenkomst plaats voor de deelnemers van 19 juli. Dan presenteert het ontwerpbureau een aanzet voor het inrichtingsplan. Was u er niet bij op 19 juli maar wilt u ook komen? U bent welkom.

Meld u aan!

Tijden en locatie

De workshops op 6 september vinden plaats in Museum de Vier Quartieren (Sint Odulphusstraat 11). Vertegenwoordigt u een alliantie? Dan bent u welkom om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). Alle andere geïnteresseerden zijn welkom om 20.45 uur (inloop vanaf 20.30 uur). Door per avond twee workshops te organiseren, worden de groepen niet te groot en krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar mening te delen.

De allianties

In totaal zijn er acht verschillende allianties. Een alliantie bestaat uit een groepje betrokken inwoners, ondernemers, pandeigenaren of vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele organisaties. Samen hebben zij allerlei ideeën uitgewerkt voor het centrum van Oirschot. Zo bestaat er een alliantie die zich inzet voor en fiets- en voetgangersvriendelijk centrum, een leefbare en groene markt, maar ook een alliantie voor erfgoed. De allianties zijn gestart bij het maken van de centrumvisie in 2021.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk op de website Doemee-Oirschot(externe link).