Op deze pagina vindt u alle informatie over het huishoudboekje van de gemeente Oirschot.

De gemeente doorloopt jaarlijks vier stappen om alle inkomsten en uitgaven in goede banen te leiden. We noemen deze stappen de 'Planning en Control-cyclus' (of P&C-cyclus).

pc cyclus

Koersnota

De koersnota geeft een doorkijk naar de toekomstplannen. Het vormt de basis voor het maken van de begroting voor het volgende jaar.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. Daarin staan de plannen die het college heeft gemaakt voor het volgend jaar. Er staat ook bij wat die plannen kosten en hoe ze betaald worden. De begroting is verdeeld in dertien programma's. Bij elk programma wordt aangegeven wat de gemeente in het komende jaar op dat gebied wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat programma in z'n totaal mag kosten. De gemeenteraad bekijkt of de programma's en de bijbehorende kosten goed zijn ingevuld. De details worden vervolgens door het college ingevuld en uitgevoerd.

Begroting 2023

Het college van de gemeente Oirschot heeft de concept-programmabegroting 2023 vastgesteld. Deze is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die hierover op 1 november een besluit neemt.  

Bekijk hieronder de Begroting 2021 en 2022.

Jaarrekening

Na afloop van het jaar stelt de raad de programmarekening (ook wel jaarrekening genoemd) vast. In de programmarekening staat in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost.

Burap

De Burap is een tussentijdse rapportage aan de gemeenteraad, halverwege het jaar. Hierin staat de stand van zaken van alles wat in de begroting is afgesproken.  

Heeft u gevonden wat u zocht?