Financiën

Op deze pagina vindt u alle informatie over het huishoudboekje van de gemeente Oirschot.

De gemeente doorloopt jaarlijks vier stappen om alle inkomsten en uitgaven in goede banen te leiden. We noemen deze stappen de 'Planning en Control-cyclus' (of P&C-cyclus).

pc cyclus

Koersnota

De koersnota geeft een doorkijk naar de toekomstplannen. Het vormt de basis voor het maken van de begroting voor het volgende jaar.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. Daarin staan de plannen die het college heeft gemaakt voor het volgend jaar. Er staat ook bij wat die plannen kosten en hoe ze betaald worden. De begroting is verdeeld in dertien programma's. Bij elk programma wordt aangegeven wat de gemeente in het komende jaar op dat gebied wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat programma in z'n totaal mag kosten. De gemeenteraad bekijkt of de programma's en de bijbehorende kosten goed zijn ingevuld. De details worden vervolgens door het college ingevuld en uitgevoerd.

Begroting 2024

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2023 de begroting voor 2024 vastgesteld. U kunt de begroting hieronder downloaden.  

Begroting 2024

Bekijk hieronder de Begroting 2021, 2022 en 2023.

Jaarrekening

Na afloop van het jaar stelt de raad de programmarekening (ook wel jaarrekening genoemd) vast. In de programmarekening staat in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost.

Burap

De Burap is een tussentijdse rapportage aan de gemeenteraad, halverwege het jaar. Hierin staat de stand van zaken van alles wat in de begroting is afgesproken.  

Heeft u gevonden wat u zocht?