Woo-verzoek indienen

De Wet Open Overheid (Woo) verplicht gemeenten om steeds meer informatie actief openbaar te maken. Op deze pagina lees je meer over de Woo.

Wat is de Woo?

Het doel van de wet is een meer open en transparante overheid. De Woo verplicht alle overheidsinstanties om afgesproken gegevens openbaar te maken.

Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie. Daarnaast mag iedereen een verzoek doen om openbaarmaking van informatie over alle bestuurlijke onderwerpen. Wilt u documenten inzien over een bepaald onderwerp in onze gemeente? U kunt dan een Woo-verzoek indienen.

U kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersoon (Woo-contactpersoon). Die kan u helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

U kunt een Woo-verzoek op verschillende manieren indienen: 

 • Per post naar: 
  Gemeente Oirschot
  t.a.v. Informatiebeheer
  Postbus 11
  5688 ZG Oirschot
 • Mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon: 0499 - 58 33 33.
 • Digitaal via onderstaand formulier:

Woo-verzoek indienen


Geef in uw verzoek het volgende aan:   

 • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan; 
 • over welke periode u de informatie wilt ontvangen; 
 • op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post); 
 • uw adres- en contactgegevens. 

Uw verzoek moet om informatie gaan die de gemeente in bezit heeft. U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt, maar de reden helpt de gemeente met uitzoeken. 

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze openbaargemaakt kan/mag worden. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente. 

Als blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw informatieverzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Hoe lang duurt het?

In principe ontvangt u binnen 4 weken een reactie. Deze periode kan met een goede reden met 2 weken worden verlengd.

Als op voorhand blijkt dat de termijn van 4 weken niet zal worden gehaald, omdat uw verzoek erg groot of moeilijk is, dan zullen wij contact met u opnemen over de afhandeling van het verzoek.
 

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. 

Ik wil bezwaar maken

U kunt bezwaar maken: 
•    Als de gemeente niet op tijd beslist, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Hoe dit werkt, leest u hier
•    Als er binnen twee weken na uw ingebrekestelling nog geen besluit is genomen, kunt u beroep instellen bij de rechter wegens het niet tijdig beslissen. Dit kan via de rechtspraak. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. 
•    Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente met betrekking tot het Woo-verzoek. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.  

Vragen?

U kunt contact opnemen als u vragen heeft over een Woo-verzoek of wanneer u op zoek bent naar informatie. De Woo-contactpersoon kan u verder helpen via telefoonnummer 0499 - 58 33 33.

Heeft deze informatie u geholpen?