Drukte bij publieksbalie

Wilt u een afspraak maken voor een reisdocument, rijbewijs of ander product? Het is erg druk op dit moment.

  • Heeft het spoed, dan kunt u voor een afspraak bellen met (0499) 58 33 33. We zoeken dan samen met u naar een geschikte datum.
    Houd er rekening mee dat veel afspraakmomenten de komende weken al volgeboekt zijn.
  • Heeft uw afspraak minder haast, dan kunt u via www.oirschot.nl/afspraak een afspraak plannen voor over enkele weken.

De Hei

Buurtbeheer De Hei

De Hei is een kleine hechte gemeenschap die is ontstaan toen het Wilhelminakanaal werd gegraven waardoor dit gebied werd “afgesneden” van Oirschot. 

Het gebied van De Hei is ruwweg omgrensd door het Wilhelminakanaal, de Kempenweg en de snelweg A58. Het gebied is de laatste jaren uitgebreid met nieuwbouwproject Moorland Oost.