Drukte bij publieksbalie

Wilt u een afspraak maken voor een reisdocument, rijbewijs of ander product? Het is erg druk op dit moment.

  • Heeft het spoed, dan kunt u voor een afspraak bellen met (0499) 58 33 33. We zoeken dan samen met u naar een geschikte datum.
    Houd er rekening mee dat veel afspraakmomenten de komende weken al volgeboekt zijn.
  • Heeft uw afspraak minder haast, dan kunt u via www.oirschot.nl/afspraak een afspraak plannen voor over enkele weken.

Landgoed De Stille Wille

Landgoed De Stille Wille is een unieke permanente woonomgeving in het buitengebied van de gemeente Oirschot. Het is een bosgebied van ruim 50 hectare groot en met ongeveer 325 woningen is het een dorp op zich. Een van de kenmerken van Landgoed De Stille Wille is het groene karakter. Het geeft het landgoed een eigen identiteit en biedt een prettige leefomgeving, voor wonen en recreëren, aan de bewoners. Landgoed De Stille Wille is, net zoals Landgoed Baest, onderdeel van het Nationaal Landschap ‘het Groene Woud’ (dat weer onderdeel uitmaakt van het ‘van Gogh Nationaal Park’).

Lees meer