Drukte bij publieksbalie

Wilt u een afspraak maken voor een reisdocument, rijbewijs of ander product? Het is erg druk op dit moment.

  • Heeft het spoed, dan kunt u voor een afspraak bellen met (0499) 58 33 33. We zoeken dan samen met u naar een geschikte datum.
    Houd er rekening mee dat veel afspraakmomenten de komende weken al volgeboekt zijn.
  • Heeft uw afspraak minder haast, dan kunt u via www.oirschot.nl/afspraak een afspraak plannen voor over enkele weken.

Centrum-Gildewijk

Centrum-Gildewijk

Het centrum van Oirschot kenmerkt zich door de monumentale markt en de meer dan vijf eeuwen oude St. Petrus Basiliek  De Gildewijk grenst direct aan het centrum van Oirschot.

Nieuws en wegwerkzaamheden

RSS feed

Lopende projecten

  • Een van de doelstellingen van het buurtbeheer is de leefbaarheid  te bevorderen en daarbij hoort natuurlijk een goede en gezonde leefomgeving. Het terugdringen van de luchtvervuiling is daarbij cruciaal. Energiebesparing kan ons daarbij helpen. Als buurtbeheer willen wij de bewoners van ons verzorgingsgebied stimuleren om hier actief mee aan de slag te gaan.
    oirschots weekjournaal
  • De projectgroep A58Vredeoord wil een geluidsscherm langs de A58 ter hoogte van de Boterwijk en een voorziening voor reductie van het fijnstof realiseren.
    oirschots weekjournaal
RSS feed