Centrum-Gildewijk

Het centrum van Oirschot kenmerkt zich door de monumentale markt en de meer dan vijf eeuwen oude St. Petrus Basiliek  De Gildewijk grenst direct aan het centrum van Oirschot.

Nieuws en wegwerkzaamheden

Lopende projecten

  • Buurtbeheer en energiebesparing

    Een van de doelstellingen van het buurtbeheer is de leefbaarheid  te bevorderen en daarbij hoort natuurlijk een goede en gezonde leefomgeving. Het terugdringen van de luchtvervuiling is daarbij cruciaal. Energiebesparing kan ons daarbij helpen. Als buurtbeheer willen wij de bewoners van ons verzorgingsgebied stimuleren om hier actief mee aan de slag te gaan.

    oirschots weekjournaal
  • A58Vredeoord

    De projectgroep A58Vredeoord wil een geluidsscherm langs de A58 ter hoogte van de Boterwijk en een voorziening voor reductie van het fijnstof realiseren.

    oirschots weekjournaal

Heeft u nog vragen over projecten in uw buurt?

Dan kunt u contact opnemen met Sanne Stes, contactpersoon wijk- en buurtbeheer.


(0499) 58 33 33
info@oirschot.nl