Inloopspreekuur Buurtbeheer Centrum Gildewijk 2020

Het eerstvolgende inloopspreekuur is:

  • dinsdag 31 maart 
  • dinsdag 30 juni
  • dinsdag 1 december 

Inloopspreekuur begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oirschot

Protocol inloopspreekuur voor het buurtbeheer Centrum/Gildewijk

Ons inloopspreekuur is bedoeld voor bewoners of groepen van bewoners van ons verzorgingsgebied. Het is op deze wijze mogelijk om laagdrempelig in contact te komen met het buurtbeheer. Het inloopspreekuur is niet bedoeld voor een persoonlijke afspraak.

We stelen het op prijs dat u zich van te voren aanmeld omdat we maar een beperkte tijd (+/-30 minuten) ter beschikking hebben. We kunnen ons dan ook voorbereiden als dat nodig is of een andere afspraak maken. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Stan van Heerebeek (d.Heerebeek@kpnplanet.nl).

Contactpersonen 

We hebben in elke wijk een buurtcoördinator, die is voor u het eerste aanspreekpunt.

Het is mogelijk om welke redenen dan ook contact op te nemen met de voorzitter van het buurtbeheer: Hans Geene (jjhgeene@gmail.com).

Wijk 1 

Parallelweg, Cantorij, Rijkesluisstraat, De Loop, Guts, De Bijtel

Dr. Van Wamelstraat, St. Jorishof

Coördinator: Adrie Liebrand (a.liebrand@chello.nl)

Wijk 2

Koestraat, Den Heuvel, Kloosterstraat, Kasteeltje, Princeehof

Coördinator: Hans Geene (interim) (jjhgeene@gmail.com)

Wijk 3

Kapelpad, Nieuwstraat, Leeuwerikstraat, Eendenpoel

Spoordonkseweg (alleen kant Sonnevanck tot eind bebouwde kom)

Coördinator: Hans Geene (interim) (jjhgeene@gmail.com)

Wijk 4 

Begijnhof

Coördinator: Hans Geene (interim) (jjhgeene@gmail.com)

Wijk 5 

St. Odulphusstraat, Markt, Kerkstraat, Oude grintweg

Coördinator: Lida Post (alida.a.post@gmail.com)

Wijk 6

Gasthuisstraat, Dr. Feystraat, Agnes van Kleefstraat, Lepelaar

Coördinator: Hans Geene (interim) (jjhgeene@gmail.com)

Wijk 7

St. Jorisstraat, Leefdaal 2, Leefdaal 1

Coördinator:  Hans Geene (interim) (jjhgeene@gmail.com)

Wijk 8 

Keizerweg, Hopmanstraat, Vendelierstraat, Schutsboom, Blazoen

St. Barbarastraat, Vuurslag, Kruisboog, st. Sebastiaanstraat

Harnasweg, Tamboer

Coördinator: Jan Bierkens (j.bierkens@upcmail.nl)

Wijk 9 

Kapittelhof, Heistraat, Wilhelminakade, Standaardplein, Molenstraat

Moriaan, Vrijthof, Stenenstraat, Kanaalstraat, Pochelarij, Meubelmakerij

Coördinatoren: Sjak de Klerk (sjakdeklerk@hetnet.nlen Hans van de Leur (j.v.d.leur4@kpnplanet.nl)