Fijn wonen in Oirschot, daar zorgen we samen voor

Vrijwilligers uit de buurt vormen de kern van de Buurtbeheer Centrum Gildewijk. Zij komen op voor de belangen van de buurt als het gaat om het verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de directe woonomgeving. Ze spannen zich in om kansen te signaleren en op te pakken. Ze houden daarom regelmatig contact met elkaar, met de gemeente, met de politie en andere partners. En met u natuurlijk. Zo werken we allemaal nauw samen aan het verbeteren van ons woon- en leefklimaat.

Inloopspreekuur Buurtbeheer Centrum Gildewijk

Ons inloopspreekuur is bedoeld voor bewoners of groepen van bewoners van ons verzorgingsgebied. Het is op deze wijze mogelijk om laagdrempelig in contact te komen met het buurtbeheer. Het inloopspreekuur is niet bedoeld voor een persoonlijke afspraak.

Inloopspreekuur begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oirschot. We stellen het op prijs dat u zich van te voren aanmeldt omdat we maar een beperkte tijd (+/-30 minuten) ter beschikking hebben. We kunnen ons dan ook voorbereiden of als dat nodig is of een andere afspraak maken. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Stan van Heerebeek (d.Heerebeek@kpnplanet.nl).

Contactpersonen 

We hebben in elke wijk een buurtcoördinator, die is voor u het eerste aanspreekpunt.

Het is mogelijk om welke redenen dan ook contact op te nemen met de voorzitter van het buurtbeheer: Hans Geene (jjhgeene@gmail.com).

Wijk 1 

Parallelweg, Cantorij, Rijkesluisstraat, De Loop, Guts, De Bijtel

Dr. Van Wamelstraat, St. Jorishof

Coördinator: Adrie Liebrand (a.liebrand@chello.nl)

Wijk 2

Koestraat, Den Heuvel, Kloosterstraat, Kasteeltje, Princeehof

Coördinator: Hans Geene (interim) (jjhgeene@gmail.com)

Wijk 3

Kapelpad, Nieuwstraat, Leeuwerikstraat, Eendenpoel

Spoordonkseweg (alleen kant Sonnevanck tot eind bebouwde kom)

Coördinator: Hans Geene (interim) (jjhgeene@gmail.com)

Wijk 4 

Begijnhof

Coördinator: Hans Geene (interim) (jjhgeene@gmail.com)

Wijk 5 

St. Odulphusstraat, Markt, Kerkstraat, Oude grintweg

Coördinator: Lida Post (alida.a.post@gmail.com)

Wijk 6

Gasthuisstraat, Dr. Feystraat, Agnes van Kleefstraat, Lepelaar

Coördinator: Hans Geene (interim) (jjhgeene@gmail.com)

Wijk 7

St. Jorisstraat, Leefdaal 2, Leefdaal 1

Coördinator:  Ellen Rooijackers (ellen.sjefrooijackers@hetnet.nl)

Wijk 8 

Keizerweg, Hopmanstraat, Vendelierstraat, Schutsboom, Blazoen

St. Barbarastraat, Vuurslag, Kruisboog, st. Sebastiaanstraat

Harnasweg, Tamboer

Coördinator: Jan Bierkens (j.bierkens@upcmail.nl)

Wijk 9 

Kapittelhof, Heistraat, Wilhelminakade, Standaardplein, Molenstraat

Moriaan, Vrijthof, Stenenstraat, Kanaalstraat, Pochelarij, Meubelmakerij

Coördinatoren: Hans van de Leur (j.v.d.leur4@kpnplanet.nl)