Er komt veel op agrariërs af. Vanuit Europa, het Rijk en de provincie. Denk aan de stikstofcrisis, milieugrenzen, exploderende energie- en grondstofprijzen en veel nieuwe regelgeving. Hierdoor staan velen voor de keuze: ga ik innoveren, omschakelen of stoppen? Met het Ondersteuningsnetwerk helpen we agrariërs bij het maken van hun toekomstkeuzes.

Wat is het Ondersteuningsnetwerk?

Bij Ondersteuningsnetwerk kunnen agrariërs terecht voor een onafhankelijke gesprekspartner en hun vragen over overheidsbeleid, regels en subsidies. Hidde Hoetink is hiervoor het eerste aanspreekpunt. Hieronder stelt hij zich voor en vertelt hij meer over het Ondersteuningsnetwerk.

Hidde Hoetink – Eerste aanspreekpunt

Hidde Hoetink
Fotograaf: Kees Beekmans

Samen met medewerkers van de gemeente en provincie maak ik deel uit van het Ondersteuningsnetwerk. Voor agrariërs ben ik het eerste aanspreekpunt. We komen regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe we agrariërs, waar we mee in contact zijn, het beste kunnen helpen. Zij hebben vaak last van het ‘gepingpong’ tussen overheden, dat samenhangt met de (steeds) ingewikkelde(re) beslissingen. Die last proberen we te verminderen, door aan de voorkant met elkaar te praten. Dat leidt tot meer begrip en medewerking van alle partijen. Zelf studeerde ik Dier- en veehouderij en werk ik al geruime tijd bij ZLTO. Ik kom bij veel agrariërs thuis om te helpen bij het verkennen van toekomstkeuzes. De gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk. Ik wil niemand in een richting sturen en ook niet op de stoel gaan zitten van een eigen adviseur. Ik luister en geef tips, adviezen of ondersteuning als agrariërs overwegen te stoppen, omschakelen of te innoveren. En ik kan - als de agrariër dat wil - lijntjes leggen naar het Rijk, de provincie, de gemeente of andere relevante partijen. Ik vind het mooi dat de gemeente Oirschot haar agrariërs op deze manier ondersteunt. Dat gebeurt niet op veel plekken. Ik hoop dat veel agrariërs contact met mij (of een medewerker van de gemeente) opnemen. Alle agrariërs zijn welkom. Keuzeprocessen over de toekomst duren vaak lang. Hoe eerder we het gesprek starten, hoe meer we kunnen betekenen. En niet onbelangrijk: de ondersteuning is gratis.”

Contactgegevens Ondersteuningsnetwerk

Hidde Hoetink, tel. 06 21 23 26 12 (dinsdag t/m vrijdag) en hidde.hoetink@zlto.nl.

Relevante websites

Om uw plannen te ondersteunen, werkt het kabinet aan verschillende regelingen. Zo heeft het kabinet de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus geïntroduceerd. Er zijn verschillende websites waar u veel relevante informatie kunt vinden over deze regelingen. Hieronder zetten we een aantal van deze websites op een rij.

 • Maatregelen stikstof
  Aanpakstikstof.nl is het platform voor informatie over de aanpak van de stikstofproblematiek van de Rijksoverheid, in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeente.
  U leest op deze website onder andere over de maatregelen voor landbouw om stikstof te verminderen, maar ook over het vrijwillig beëindigen van veehouderijlocaties (waaronder de Lbv- en Lbv-plus regeling).

 • Aanvraag Lbv-/Lbv-plus
  Wilt u een aanvraag voor Lbv-plus indienen? Dat via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • AERIUS Check
  Met de Aerius Check kunt u als ondernemer berekenen hoeveel stikstofneerslag (depositie) uw bedrijf uitstoot. Daarmee brengt u inzichtelijk of u piekbelaster bent en in aanmerking komt voor een uitkoopregeling. Er is ook een handleiding beschikbaar waarmee u de berekening in de Aerius Check kunt uitvoeren.
   
 • BIJ12
  BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van wettelijke taken met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de leefomgeving. Ook zorgt B12 voor informatievoorziening. Zo vindt u op hun website relevante informatie over de aanpak van stikstof.
   
 • Provincie Noord-Brabant
  Op de website van de provincie Noord-Brabant leest u onder meer over de aanpak van stikstof op provinciaal niveau. Ook vindt u een keuzehulp. De keuzehulp biedt per keuzerichting overzicht van de beschikbare (subsidie)regelingen en ondersteuningsmaatregelen.
   
 • Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden
  Werkt u als melkveehouder in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? En wilt u de grondwaterstand in dit gebied verhogen of uw bedrijf verder extensiveren? U kunt in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Deze subsidieregeling valt onder het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023.  Meer informatie leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.