Er komt veel op agrariërs af. Vanuit Europa, het Rijk en de provincie. Denk aan de stikstofcrisis, milieugrenzen, exploderende energie- en grondstofprijzen en veel nieuwe regelgeving. Hierdoor staan velen voor de keuze: ga ik innoveren, omschakelen of stoppen? Met het Ondersteuningsnetwerk helpen we agrariërs bij het maken van hun toekomstkeuzes.

Wat is het Ondersteuningsnetwerk?

Bij Ondersteuningsnetwerk kunnen agrariërs terecht voor een onafhankelijke gesprekspartner en hun vragen over overheidsbeleid, regels en subsidies. Hidde Hoetink is hiervoor het eerste aanspreekpunt. Hieronder stelt hij zich voor en vertelt hij meer over het Ondersteuningsnetwerk.

Hidde Hoetink – Eerste aanspreekpunt

Hidde Hoetink
Fotograaf: Kees Beekmans

Samen met medewerkers van de gemeente en provincie maak ik deel uit van het Ondersteuningsnetwerk. Voor agrariërs ben ik het eerste aanspreekpunt. We komen regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe we agrariërs, waar we mee in contact zijn, het beste kunnen helpen. Zij hebben vaak last van het ‘gepingpong’ tussen overheden, dat samenhangt met de (steeds) ingewikkelde(re) beslissingen. Die last proberen we te verminderen, door aan de voorkant met elkaar te praten. Dat leidt tot meer begrip en medewerking van alle partijen. Zelf studeerde ik Dier- en veehouderij en werk ik al geruime tijd bij ZLTO. Ik kom bij veel agrariërs thuis om te helpen bij het verkennen van toekomstkeuzes. De gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk. Ik wil niemand in een richting sturen en ook niet op de stoel gaan zitten van een eigen adviseur. Ik luister en geef tips, adviezen of ondersteuning als agrariërs overwegen te stoppen, omschakelen of te innoveren. En ik kan - als de agrariër dat wil - lijntjes leggen naar het Rijk, de provincie, de gemeente of andere relevante partijen. Ik vind het mooi dat de gemeente Oirschot haar agrariërs op deze manier ondersteunt. Dat gebeurt niet op veel plekken. Ik hoop dat veel agrariërs contact met mij (of een medewerker van de gemeente) opnemen. Alle agrariërs zijn welkom. Keuzeprocessen over de toekomst duren vaak lang. Hoe eerder we het gesprek starten, hoe meer we kunnen betekenen. En niet onbelangrijk: de ondersteuning is gratis.”

Contactgegevens Ondersteuningsnetwerk

Hidde Hoetink, tel. 06 21 23 26 12 (dinsdag t/m vrijdag) en hidde.hoetink@zlto.nl.

Relevante websites

Er is veel informatie te vinden over ontwikkelingen in de agrarische sector. Zo heeft de Rijksoverheid aangekondigd in april een website te lanceren met informatie voor ondernemers. Op het moment dat deze website beschikbaar is, vindt u hierop informatie over de regelingen die u kunnen helpen met innoveren en/of omschakelen, verplaatsen of stoppen. Zodra deze website online staat, vermelden we dat op deze pagina. Hieronder zetten we een aantal andere relevante websites op een rij.