Als gemeente hebben we een groot aantal wettelijke taken. Deze taken zijn aan de gemeente opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Vanuit de wettelijke taken beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie.