Bedrijven hebben te maken met wet- en regelgeving rondom energie en duurzaamheid. 

Energiebesparingsplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. 

In 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparende maatregelen ook CO2- reducerende maatregelen te treffen. Dit is een verbreding van de energiebesparingsplicht. Meer informatie is te vinden op de website van de RvO en infomil

EED Energie-audit

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen. Deze bedrijven waren vrijgesteld van de audit, maar de convenanten liepen af op 31 december 2020. Daarom moesten ook deze bedrijven een verslag indienen op uiterlijk 31 december 2020.

Meer informatie is te vinden op de website van de RvO.

Energielabel C verplichting kantoren

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Er zijn wel een aantal uitzonderingen waarbij een kantoor niet aan deze verplichting hoeft te voldoen. De gemeente Oirschot handhaaft op de Energielabel C-verplichting. 

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit alsnog aanvraagt.

Heeft uw kantoor energielabel A t/m C? Let bij uw huidige energielabel op de geldigheidsduur van 10 jaar.

Kantoren met een geldig label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren, maar houd daarbij rekening met het feit dat uw kantoor op 1 januari 2023 een geldig label C moet hebben. U kunt hiervoor een maatwerkadvies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen zelfs direct de stap maken naar energielabel A of B?

Heeft uw kantoor geen label? U kunt advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig nu uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden. Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (D t/m G), maak dan gebruik van het 4-stappenplan om tot een energielabel C of beter te komen. Let er wel op dat u per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel C heeft voor uw kantoorgebouw.

Zonnepanelen op uw bedrijfsdak 

Zonnedaken op een bestaand bedrijfsdak zijn (nog) niet verplicht. Zonnepanelen op nieuwbouw daken zijn vaak wel vereist. U kunt zonnepanelen op uw bedrijfsdak laten leggen en de stroom (gedeeltelijk) zelf gebruiken. In sommige gevallen is dit niet wenselijk of mogelijk. U kan uw dak dan ook verhuren aan een lokale energiecoöperatie. Zij plaatsen en exploiteren dan de zonnepanelen. Dat betekent dat u inkomsten genereerd met de verhuur van uw dak zonder bijvoorbeeld te investeren in de zonnepanelen. Heeft u hier interesse in? Dan kunt u contact opnemen met o.a. Stichting Zon op Oirschot of coöperatie KempenStroom