Fijn wonen in Oirschot, daar zorgen we samen voor

Vrijwilligers uit de buurt vormen de kern van de Buurtbeheer De Hei. Zij komen op voor de belangen van de buurt als het gaat om het verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de directe woonomgeving. Ze spannen zich in om kansen te signaleren en op te pakken. Ze houden daarom regelmatig contact met elkaar, met de gemeente, met de politie en andere partners. En met u natuurlijk. Zo werken we allemaal nauw samen aan het verbeteren van ons woon- en leefklimaat.

Voorafgaande aan de vergadering van buurtbeheer is er een inloopspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u klachten, opmerkingen en ideeën over de buurt mondeling toelichten. Er zijn gemiddeld vier vergaderingen per jaar. In 2023 is het inloopspreekuur op

  • donderdag 23 maart om 19.30 uur
  • donderdag 22 juni om 19.30 uur
  • donderdag 22 september om 19.30 uur
  • donderdag 21 december om 19.30 uur

Aanspreekpunt voor buurtheer is Jan Baselmans.

Buurtgroep De Kemmer

Daarnaast is buurtgroep de Kemmer een actieve groep bewoners uit het gebied de Kemmer in Oirschot (tussen de A58, Kempenweg en Eindhovensedijk). Deze buurtgroep waakt over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in het gebied.