Wat is het?

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

In uw omgevingsvergunning staat precies aangegeven, wanneer u controle momenten voor het bouwtoezicht moet melden. Voorbeelden zijn: het keuren van grondwerk en wapening en het gereed melden van het bouwwerk. Dit kunt u melden onder het tabblad direct regelen.

Wilt u een klacht of melding over bouwwerkzaamheden doorgeven? Neem dan contact op met team Toezicht en Handhaving van Samenwerking Kempengemeenten.  

Wilt u informatie over een bestaand bouwwerk? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente om een dossier op te vragen. Deze kunt u dan inzien.

Hoe werkt het?

De toezichthouders van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • gebouwen binnengaan zonder toestemming
  • informatie opvragen
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen

De toezichthouders mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

Aanvullende informatie

Vanwege diverse wettelijke regelingen en landelijke ontwikkelingen is het nodig dat de gemeente beschikt over een betrouwbare en actuele informatie van onder andere gebouwen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, etc. Deze informatie wordt deels ook landelijk beschikbaar gesteld. Daarom worden ook bouwwerken ingemeten. Dit gebeurt voor bouwwerken die met vergunning worden gebouwd, maar ook voor vergunningvrije bouwwerken. Zodra een bouwwerk meetbaar is, kan een medewerker van SSC de Kempen namens de gemeente een bezoek brengen aan uw perceel om de verandering in te meten. Wij verzoeken u hieraan medewerking te verlenen.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Toezicht wordt uitgevoerd door team Toezicht en Handhaving van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Contactformulier VTH De Kempen

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum