Wat is het?

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Wilt u een klacht of melding doorgeven? Maak dan een afspraak bij de gemeentebalie, of geef uw bericht telefonisch door of via e-mail. In uw bouwvergunning staat precies aangegeven, wanneer u controle momenten voor het bouwtoezicht moet melden. Voorbeelden zijn: het keuren van grondwerk en wapening en het gereed melden van het bouwwerk. Dit kunt u melden onder het tabblad direct regelen.

Wilt u informatie over een bestaand bouwwerk? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente om een dossier op te vragen. Deze kunt u dan inzien.

Hoe werkt het?

Het Bouw- en Woningtoezicht is ondergebracht binnen het team Vergunningen. Het is een gemeentelijke instelling die belast is met alles wat te maken heeft met het bouw- en woningtoezicht (BWT). Het takenpakket van dit onderdeel bestaat onder meer uit:

  1. toetsing bouwaanvragen aan bouwtechnische regelgeving (het Bouwbesluit);
  2. controle op veiligheid en of gebouwd is/wordt overeenkomstig de verleende vergunning;
  3. toetsing bestaande bouw.

Bevoegdheden bouwtoezicht

De ambtenaren van het BWT hebben ten behoeve van de controle of handhaving de volgende bevoegdheden:

  1. het betreden van plaatsen (dit zijn gebouwen anders dan woningen. Voor het binnentreden van een erf of woning zonder toestemming van de bewoner geldt een aparte procedure);
  2. vorderen van inlichtingen;
  3. vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, inclusief het maken van kopieën van deze gegevens met uitzondering van gegevens van persoonlijke aard;
  4. het onderzoeken van zaken (monsterneming, het openen van verpakkingen en zonodig meenemen van zaken).

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Toezicht wordt uitgevoerd door team Toezicht en Handhaving van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Contactformulier VTH De Kempen

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum