Direct regelen

Met de Lijst beschermde houtopstanden van Oirschot (zie onder het kopje 'Wat is het') kunt u kijken of u een vergunning moet aanvragen voor uw boom. Let wel op, in sommige delen van de gemeente Oirschot (met name in het buitengebied) moet u wel een vergunning hebben voor de kap of is de Boswet van toepassing.

Online een omgevingsvergunning aanvragen

Wat is het?

In Oirschot geldt de Bomenverordening 2010. Bomen van particulieren zijn alleen vergunningsplichtig wanneer deze voorkomen op de Lijst beschermde houtopstanden van Oirschot. De overige bomen kunt u dus zonder vergunning kappen. Let wel op, in sommige delen van de gemeente Oirschot (met name in het buitengebied) moet u wel een omgevingsvergunning hebben voor de kap of is de Boswet van toepassing.

Daarnaast blijven alle bomen op gemeentelijke (of andere overheidsinstelling) percelen vergunningsplichtig. Reden is dat deze bomen vaak het openbare gebied bepalen. Wij vinden dat onze inwoners hierop invloed moeten kunnen hebben.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499-583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Contactformulier VTH de Kempen

Aanvullende info

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kapvergunningen kunt u inzien op www.officielebekendmakingen.nl. Via overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich abonneren op een e-mailservice, een app downloaden of berichten online bekijken. U kunt hier zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Ook publiceren we de aangevraagde en verleende kapvergunningen op de gemeentelijke pagina van het Oirschots Weekjournaal.

Wat kost het?

Een omgevingsvergunning voor het kappen kost € 90,60.

Heeft u gevonden wat u zocht?