Direct regelen

Met de Lijst beschermde houtopstanden van Oirschot (zie onder het kopje 'Wat is het') kunt u kijken of u een vergunning moet aanvragen voor uw boom. Let wel op, in sommige delen van de gemeente Oirschot (met name in het buitengebied) moet u wel een vergunning hebben voor de kap of is de Boswet van toepassing.

Online een omgevingsvergunning aanvragen(externe link)

Wat is het?

In Oirschot geldt de Bomenverordening 2010(externe link). Bomen van particulieren zijn alleen vergunningsplichtig wanneer deze voorkomen op de Lijst beschermde houtopstanden van Oirschot(externe link). De overige bomen kunt u dus zonder vergunning kappen. Let wel op, in sommige delen van de gemeente Oirschot (met name in het buitengebied) moet u wel een omgevingsvergunning hebben voor de kap of is de Boswet van toepassing.

Daarnaast blijven alle bomen op gemeentelijke (of andere overheidsinstelling) percelen vergunningsplichtig. Reden is dat deze bomen vaak het openbare gebied bepalen. Wij vinden dat onze inwoners hierop invloed moeten kunnen hebben.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Hoe lang duurt het?

De eis van een omgevingsvergunning kan voortvloeien uit de Bomenverordening Oirschot 2010, de Boswet of het bestemmingsplan. In het laatste geval wordt niet gesproken van een kapvergunning maar van een aanlegvergunning of een vrijstelling van de gebruiksvoorschriften.

Bomenverordening Oirschot 2010

Bomen van particulieren zijn alleen vergunningsplichtig wanneer deze voorkomen op de Lijst beschermde houtopstanden van Oirschot (zie verwijzingen). De overige bomen kunt u dus zonder vergunning kappen.

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen kunnen regelingen worden getroffen ter bescherming van houtopstanden. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is. Bestemmingsplannen worden echter steeds globaler opgesteld. Het treffen van een regeling voor de handhaving van een specifieke houtopstand past niet in het globale bestemmingsplan. Bovendien bestrijkt de regeling in de Bomenverordening het gehele grondgebied van de gemeente. Bij een bestemmingsplan is dit vrijwel nooit het geval.

Wat kost het?

Een omgevingsvergunning voor het kappen kost € 94,80.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499-583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Contactformulier VTH De Kempen

Aanvullende informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming(externe link) vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link).

Kapvergunningen kunt u inzien op www.officielebekendmakingen.nl.(externe link) Via overuwbuurt.overheid.nl (externe link)kunt u zich abonneren op een e-mailservice, een app downloaden of berichten online bekijken. U kunt hier zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf. Ook publiceren we de aangevraagde en verleende kapvergunningen op de gemeentelijke pagina van het Oirschots Weekjournaal.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum