Wat kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte, intrekking of wijziging van een (extra) huisnummer, wanneer dat niet samengaat met een aanvraag om omgevingsvergunning zijn geen kosten verbonden.

Wat is het?

De gemeente is op grond van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG) wettelijk verplicht om woningen, winkels en bedrijfs- en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar of huurder kunt u uw pand dus niet zelf een (huis)nummer geven.

Automatisch toekennen huisnummer

In de volgende situaties hoeft u geen huisnummer aan te vragen, omdat de gemeente dit automatisch regelt:

  • Bij verlening van een omgevingsvergunning (bouwen).
  • Bij verlening van een splitsingsvergunning/samenvoeging.
  • Bij het vaststellen van een nieuw vergunde stand- of ligplaats.

Wil u zelf een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken?

De toekenning of intrekking van een nummeraanduiding hangt af van de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) en van het (tijdelijke) omgevingsplan. Als het (tijdelijke) omgevingsplan splitsing of samenvoeging verbiedt, dan kan de gemeente geen nummer(s) toekennen. Check vooraf of je hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt en/of het is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Dit kan beide via het Omgevingsloket.

Wat moet ik doen?

Wil u een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken? Vul dan het aanvraagformulier huisnummer in, wat u kunt vinden onder het kopje 'Documenten'.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken wordt op uw aanvraag beslist.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0499 - 58 33 33 .

Huisnummer aanvragen worden behandeld door team BAG van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Bergeijk.

Aanvullende informatie

Het aanvragen of intrekken van een huisnummer kan (financiële) gevolgen hebben voor uw huurtoeslag of vastrechtkosten voor nutsvoorzieningen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u hiervoor naar de belastingdienst en de leverancier van uw water, gas of elektriciteit.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum