Direct regelen

Wilt u een recent verleende vergunning voor een bouwplan in zien of bent u op zoek naar een bouwplan (of - tekening) van een reeds bestaand gebouw uit het gemeentearchief? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief. Of regel het direct met onderstaand formulier. 

Informatie uit het gemeentearchief opvragen

Wat kost het?

Het inzien van ter inzage liggende stukken is gratis.

Voor het opzoeken van informatie uit het gemeentearchief brengen wij € 26 per kwartier in rekening.

Het digitaal verzenden van documenten is gratis.

Wilt u een kopie van stukken, dan zijn daar kosten aan verbonden:

  • A4/A3 ongeacht kleur: € 0,50
  • A2/A1/A0 ongeacht kleur: € 31,95

Wat is het?

De gemeente publiceert alle ingediende aanvragen en alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen op www.officielebekendmakingen.nl en in het Oirschots Weekjournaal. Zodra wij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hebben verleend, ligt deze 6 weken ter inzage bij de centrale balie. Wordt u rechtstreeks in uw belangen getroffen door een vergunning, dan kunt u binnen zes weken nadat wij de vergunning aan de aanvrager hebben verzonden bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning.

Bent u op zoek naar een bouwplan of - tekening van een reeds bestaand gebouw? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief.

Wat moet ik doen?

Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunnen ter inzage liggende bouwplannen en verleende bouwvergunningen worden ingezien. Indien u dat wenst kunt u, tegen betaling van de kopiekosten, een afschrift krijgen van de verleende bouwvergunning.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Bent u op zoek naar een bouwplan of - tekening van een reeds bestaand gebouw? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum