Direct regelen

Wilt u een actueel ter inzage liggend bouwplan, bouwtekening of bestemmingsplan inzien, vul dan onderstaand formulier online in. Wij bellen u dan om een afspraak te maken.

Bent u op zoek naar een bouwplan of - tekening van een reeds bestaand gebouw? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief.

Bel me terug over het inzien van stukken

Wat kost het?

Het inzien van stukken is gratis. Wilt u een kopie van stukken, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Kosten kopie kaarten van bouwtekeningen (2020):

  • Zwart-wit A4: € 4,30
  • Zwart-wit A3: € 4,90
  • Zwart-wit A2: € 6,45
  • Zwart-wit A1: € 7,10
  • Zwart-wit A0: € 8,80

  • Kleur A4: € 5,55
  • Kleur A3: € 7,60
  • Kleur A2: € 28,35
  • Kleur A1: € 30,30
  • Kleur A0: € 33,90

Voor het opzoeken van de gevraagde informatie brengen wij € 23,05 per kwartier in rekening. Voor het digitaal verzenden van documenten brengen wij geen extra kosten in rekening.

Wat is het?

De gemeente publiceert alle ingediende aanvragen en alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen op www.officielebekendmakingen.nl en in het Oirschots Weekjournaal. Zodra wij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hebben verleend, ligt deze 6 weken ter inzage bij de centrale balie. Wordt u rechtstreeks in uw belangen getroffen door een vergunning, dan kunt u binnen zes weken nadat wij de vergunning aan de aanvrager hebben verzonden bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning.

Bent u op zoek naar een bouwplan of - tekening van een reeds bestaand gebouw? Dan vindt u meer informatie op de pagina over het gemeentearchief.

Wat moet ik doen?

Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunnen bestemmingsplannen, ter inzage liggende bouwplannen en verleende bouwvergunningen worden ingezien. Indien u dat wenst kunt u, tegen betaling van de kopiekosten, een afschrift krijgen van de verleende bouwvergunning.

Heeft u gevonden wat u zocht?