Wat is het?

Archeologische monumenten

De gemeente Oirschot telt 6 beschermde archeologische monumenten. Kijk hier voor meer informatie over onze archeologische monumenten(externe link).

Rijksmonumenten

De gemeente Oirschot telt maar liefst 187 Rijksmonumenten. Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden.

Gemeentelijke monumenten

Als een gebouw van plaatselijk of regionaal belang is, kan de gemeente het op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. De gemeente Oirschot telt momenteel 145 gemeentelijke monumenten. Om te kijken of uw pand een gemeentelijke monumentenstatus heeft, kunt u onder het kopje 'Documenten' de lijst zien van de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten.

Overige cultuurhistorisch waardevolle objecten

De gemeente heeft in haar bestemmingsplannen objecten aangeduid als cultuurhistorisch waardevol object, beeldbepalend object of karakteristiek pand. Deze objecten zijn van bijzondere waarde vanwege hun massa, typologie of verschijningsvorm. Kijk hier voor de lijst met cultuurhistorische waardevolle objecten.

Beschermd stadsgezicht of beschermd dorpsgezicht

Beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten zijn gebieden met beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Zo is een bestemmingsplan voor een beschermd stadgezicht of dorpsgezicht veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn.

Oirschot telt twee beschermde gezichten: de dorpskern van Oirschot en De Bollen. Kijk hier voor meer informatie over onze beschermde dorpsgezichten(externe link).

Erfgoedkaart Oirschot

Begin juli 2009 hebben de gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck, Waalre en Valkenswaard aan de SRE Milieudienst opdracht gegeven om een Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg en een gemeentelijke Erfgoedkaart op te stellen, waarin zowel de archeologische waarden en verwachtingen als de cultuurhistorische waarden zijn opgenomen.

Doel van de erfgoedkaart is om het erfgoed een betere bescherming te kunnen geven via het bestemmingsplan en/of verordening, zoals in de Erfgoedwet staat omschreven. Bij de inventarisatie zijn niet alleen de nog zichtbare overblijfselen uit het verleden opgenomen, maar wordt vooral ook een overzicht gegeven van voormalige elementen en structuren met hun landschapsgeneti­sche context, ongeacht de mate waarin deze thans aan de oppervlakte nog zichtbaar zijn.

Bekijk hier de Erfgoedkaart(externe link).

Erfgoed Geo Wiki Oirschot

De gemeente Oirschot heeft een Erfgoedgeowiki. Deze wiki is bedoeld om het rijke verleden van de gemeente zichtbaar te maken. De gemeente en de provincie Noord-Brabant hebben hun gegevens in kaartlagen ondergebracht. Hierdoor is er al een grote hoeveelheid aan informatie op de verschillende kaarten aan te klikken. Daarnaast zijn er diverse kaarten en routes aan de wiki toegevoegd. Ook u kunt uw bijdrage leveren door verhalen of foto’s toe te voegen.

Bekijk hier de Erfgoed GeoWiki(externe link)

Erfgoedregister

Raadpleeg hier het Erfgoedregister voor een volledig overzicht van al ons beschermd erfgoed

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum