De gemeente Oirschot beschikt over een rijke geschiedenis en telt een groot aantal monumenten. Het gaat hierbij om meer dan 350 Archeologische -, Rijks- en Gemeentelijke Monumenten. Hierbij wordt het volgende onderscheid aangehouden:    

Archeologische monumenten

Oirschot telt 6 beschermde archeologische rijksmonumenten

Rijksmonumenten

De  gemeente Oirschot telt maar liefst 188 Rijksmonumenten.  Een rijksmonument is een gebouw dat door de cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. Bekijk hiervoor het rijksmonumenten register van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Beschermd dorpsgezicht

Beschermde dorpsgezichten zijn gebieden met beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Zo is een bestemmingsplan voor een beschermd dorpsgezicht veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Binnen een beschermd dorpsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn.

De gemeente Oirschot heeft twee rijksbeschermde gezichten: de dorpskern van Oirschot en  het centrum van Oirschot en de oude kern De Bollen. 

Gemeentelijke monumenten

Als een gebouw van plaatselijk of regionaal belang is, kan de gemeente het op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. De gemeente Oirschot heeft nu 157 gemeentelijke monumenten en een plaats van herinnering. 

De gemeente Oirschot heeft  in 2023 14 waardevolle objecten en panden aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Onderaan deze pagina vindt u de lijst met voorgenomen gemeentelijke monumenten.

Overige cultuurhistorisch waardevolle objecten

De gemeente heeft in haar bestemmingsplannen objecten aangeduid als cultuurhistorisch waardevol object, beeldbepalend object of karakteristiek pand. Deze objecten zijn van bijzondere waarde vanwege hun massa, typologie of verschijningsvorm. De gemeente Oirschot heeft 70 beeldbepalende panden in Oirschot en Spoordonk geïnventariseerd en 114 beeldbepalende panden in Oost-, West- en Middelbeers.

Snelle ontwikkelingen

Interactieve Erfgoedkaart Oirschot

Begin juli 2009 hebben de gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck, Waalre en Valkenswaard aan de SRE Milieudienst opdracht gegeven om een Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg en een gemeentelijke erfgoedkaart op te stellen, waarin zowel de archeologische waarden en verwachtingen als de cultuurhistorische waarden zijn opgenomen.

Doel van de Erfgoedkaart is om het erfgoed een betere bescherming te kunnen geven via het bestemmingsplan en/of verordening, zoals in de Erfgoedwet staat omschreven. Bij de inventarisatie zijn niet alleen de nog zichtbare overblijfselen uit het verleden opgenomen, maar wordt vooral ook een overzicht gegeven van voormalige elementen en structuren met hun landsschapsgenetische context, ongeacht de mate waarin deze thans aan de oppervlakte nog zichtbaar zijn. Via de interactieve erfgoedkaart zijn de diverse archeologische en andere erfgoedwaarden nauwkeurig na te gaan. 

Erfgoedregister                 

Raadpleeg het Erfgoedregister voor een volledig overzicht van al ons beschermd erfgoed.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum