Wat is het?

Als u uw rijksmonument of gemeentelijk monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen.

Sommige werkzaamheden met betrekking tot monumenten kunnen zonder vergunning uitgevoerd worden. Raadpleeg voor meer informatie de brochure Vergunningvrij.

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het (tijdelijke) omgevingsplan en de Omgevingswet. Voor panden binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten. Raadpleeg hier voor meer informatie en de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Archeologische monumenten

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor archeologisch monument aan bij de gemeente. Raadpleeg voor meer informatie over archeologische monumenten de website van het cultureel erfgoed.

Wat moet ik doen?

  • Check via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen.
  • Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
  • Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Aanvullende informatie

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het (tijdelijke) omgevingsplan en de Omgevingswet. Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 58 33 33 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Contactformulier VTH De Kempen

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum