Wat is het?

Als u uw rijksmonument of gemeentelijk monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

Sommige werkzaamheden met betrekking tot monumenten kunnen zonder vergunning uitgevoerd worden. Raadpleeg voor meer informatie de brochure Vergunningvrij.

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten. Raadpleeg hier voor meer informatie en de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Archeologische monumenten

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor archeologisch monument aan bij de gemeente. Raadpleeg voor meer informatie over archeologische monumenten de website van het cultureel erfgoed.

Wat moet ik doen?

 • Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.
 • Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
 • Als u een vergunning nodig heeft, kunt u in een vooroverleg een schetsplan voorleggen aan de monumentencommissie.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online.
 • Als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan.
 • Als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens 6 maanden van tevoren.
 • Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt in aanmerking komen voor een subsidie voor het onderhoud of herstel van een monument. Kijk hier voor meer informatie

Wat neem ik mee?

 • Uw digiD als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning las u als ondernemer eigenaar bent.
 • Tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden (schaal 1:100 of groter). Bij veranderingen aan een bestaand bouwwerk eveneens tekeningen van de bestaande toestand.
 • Tekeningen van details die voor het uiterlijk van belang zijn (dakranden, goten, dakkapellen, kozijnen), schaal 1:20 en groter.
 • Kadastrale situatietekening met daarop aangegeven: de plaats van het project en alle bestaande op het perceel aanwezige bouwwerken.
 • Tekeningen van de terreinindeling en terreinafscheidingen.
 • Foto's van de bestaande toestand en de omgeving.
 • Eventueel folders, brochures e.d. van bijzondere materialen, prefab elementen en kleurmonsters.
 • Indien het project betrekking heeft op een monument, een gemotiveerde projectomschrijving.

Als u uitsluitend een verzoek wilt indienen om een indicatie te krijgen of een voorgenomen project in het kader van de Wabo voldoet aan de geldende criteria voor vergunningvrij bouwen, dan hoeft u alleen de gegevens in te dienen onder de punten 1,2 en 3, met diende verstande dat de tekeningen van het bouwwerk minder uitgewerkt en schetsmatig mogen zijn, maar wel op schaal en voorzien van duidelijke maatvoering. 

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. 

Aanvullende info

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via (0499) 58 33 33 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Contactformulier VTH de Kempen

Heeft u gevonden wat u zocht?