Direct regelen

Burgers en bedrijven in gemeente Oirschot kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD (voor burgers) en eHerkenning (voor bedrijven). Op www.digid.nl(externe link) kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

Niet eens met de WOZ-waarde van uw woning?

Reageer op de WOZ-beschikking en OZB-aanslag (informeel bezwaar)

Wat is het?

De gemeente taxeert de waarde van uw woning of (bedrijfs)pand. Op basis van deze waarde wordt niet alleen de verschuldigde onroerende zaakbelasting bepaald. Ook het waterschap en het Rijk bepalen de heffingen en het eigenwoningforfait op basis van de taxaties van de gemeente.

De waarde van uw onroerende zaak is dus van groot belang voor de hoogte van diverse belastingen en heffingen. Indien u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij de gemeente hiertegen bezwaar maken.

Wat moet ik doen?

  1. De gemeente deelt de waarde van de onroerende zaak door middel van een WOZ-beschikking mee aan de belanghebbenden, dit zijn de eigenaren en de gebruikers van een onroerende zaak. Bij meerdere eigenaren of gebruikers stuurt de gemeente de WOZ-beschikking naar één van hen.
  2. Na ontvangst van de WOZ-beschikking kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. U kunt ook zelf een taxatieverslag van uw eigen woning inzien via Mijn Overheid(externe link).
  3. De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen in heel Nederland. Iedereen kan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt, www.wozwaardeloket.nl(externe link) door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven. Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden
  4. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. De waarde wordt vastgesteld voor één jaar en de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait.
  5. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente.

Hoe werkt het?

De waarde van woningen wordt vastgesteld aan de hand van de zgn. vergelijkingsmethode (modelmatige waardebepaling).

Bij modelmatige waardebepaling vergelijkt de gemeente de woning die getaxeerd wordt met andere woningen die recent zijn verkocht. Dit noemen we een systematische vergelijking met woningen waarvan een verkoopprijs beschikbaar is.

We spreken over een systematische vergelijking omdat de gemeente met een computermodel een groot aantal woningen tegelijk vergelijkt en taxeert. Om dit taxatiemodel te maken en te gebruiken moet een gemeente verkoopprijzen analyseren én de kenmerken van woningen bijhouden.

De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Aanvullende informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum