Er is gestart met het bouwrijp maken van Ekerschot Noord, de nieuwe woonwijk aan de noordzijde van Oirschot. Hoe komt deze wijk eruit te zien?

De gemeente Oirschot gaat samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk realiseren in het gebied tussen de Peperstraat, Oude Grintweg en Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord). Het plan gaat ruimte bieden aan zo’n 150 woningen. Voor verschillende doelgroepen, in zowel koop als huur,  én in verschillende prijsklassen. 

Kaartje Ekerschot Noord

De volgende woningen komen in Ekerschot Noord

  • 14 CPO-woningen voor starters, verkoop start juni 2023
  • 24 twee-onder-eenkapwoningen, nog enkele in verkoop. Zie www.vanwanrooij.nl
  • 6 hoekwoningen, alle verkocht
  • 13 Ruimte voor Ruimte kavels, alle verkocht
  • 9 zelfbouwkavels, nog 1 in verkoop Zie www.funda.nl
  • 28 koopappartementen (in 2 woongebouwen), nog enkele in verkoop. Zie www.drieiken.nl
  • 24 sociale huurappartementen (in 1 woongebouw). Volg het project op www.mijn-thuis.nl/nieuwbouwprojecten. Start verhuur waarschijnlijk vanaf zomer 2023 via www.wooniezie.nl   
  • 24 sociale huurwoningen voor kwetsbare jongeren, in een eigen complex. Alle verhuurd, wachtlijst ook vol
  • 7 tussenwoningen, vrije sector huur, start verhuur vanaf medio 2023. Meer info dan via www.borgdonck.nl

CPO-project

In Ekerschot Noord is ruimte voor veertien rijwoningen voor starters die toekomstige bewoners gezamenlijk kunnen realiseren. Dit noemen we ook Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De toekomstige bewoners bepalen samen hoe de woningen er van binnen én buiten uit komen te zien. Daarna selecteren zij een aannemer die de woningen bouwt.

Tijdens twee informatiebijeenkomsten is ingegaan op wat dit CPO-project op Ekerschot precies inhoudt. Aanwezigheid bij de tweede avond was verplicht om met voorrang mee te doen bij de loting. 

Tijdens deze informatieavonden hebben we indicatieve prijzen bekendgemaakt en een concept-stedenbouwkundig plan gepresenteerd. We hebben toen aangegeven dat dit plan intern nog getoetst moest worden aan uitgangspunten zoals het percentage groen, waterberging, de verhouding tussen openbaar en particulier gebied. Ook hebben we het ontwerp alvast aan de welstandscommissie voorgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat het concept-stedenbouwkundig plan is aangepast. Het aangepaste stedenbouwkundig plan is hieronder weergegeven.

Inschrijven kon tot en met 19 juni 2023. De inschrijving is gesloten en de kavels zijn op 22 juni 2023 via loting door een notaris toegewezen. Er is daarbij ook een reservelijst samengesteld, voor het geval een kandidaat zich terugtrekt en niet langer deelneemt aan het CPO-project.

Inmiddels heeft de ingelote groep deelnemers besloten om het CPO-traject voort te zetten met Vastgoedregisseur als begeleidingsbureau en met Bouwkunst Architecten als architect.

Concept stedenbouwkundig plan Ekerschot indicatief

Veelgestelde vragen en antwoorden

Welke typen woningen komen er, hoeveel en voor wie?

Hieronder ziet u een overzicht van het woningbouwprogramma in het gebied Ekerschot Noord:

Type woning

Aantal

Koop of huur

Voor een specifieke doelgroep?

CPO-project14Koop
Na loting op 22 juni is een CPO-groep gevormd en is er een lijst reserve-kandidaten ontstaan
Starters

Hoekwoning

6

Koop
Alle verkocht

Tussenwoning

7

Huur (duur)
Inschrijving start ca. zomer 2023 (Borgdonck)

2-onder-1-kapwoning

24

Koop
Nog enkele te koop

Appartement

28

Koop
Nog enkele te koop

Appartement

24

Huur (sociaal)
Inschrijving start ca. najaar 2023 (Wooniezie)

Woonvoorziening

24

Huur (sociaal)
Alle verhuurd, wachtlijst vol

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

Kavel voor zelfbouw

13 Ruimte voor Ruimte

9 particulier

Koop, alle verkocht


Nog 1 kavel te koop via www.funda.nl

Kun je op een zelfbouwkavel een bungalow bouwen?

In het plandeel waar de zelfbouwkavels liggen willen we een dorpse uitstraling realiseren door alle woningen van kappen te voorzien. Woningen met een plat dak zijn gezien de welstandscriteria NIET mogelijk. Binnen de mogelijkheden van het totale bestemmingsplan is het aan u of uw architect om te onderzoeken hoe op de begane grond niet alleen een woonkamer en keuken, maar ook een slaap- en badkamer te realiseren. Onder de kap heeft u dan bijvoorbeeld ruimte voor een bergzolder of een extra slaap- of hobbykamer.

Hoe weet ik of er nog kavels of woningen te koop of te huur zijn?

Kijk voor meer informatie op:

Type woning

Webpagina

Pagina al online?

CPO-project

www.oirschot.nl/ekerschot

Ja

Twee-onder-een-kapwoning

www.vanwanrooij.nl

Ja

Appartementen (koop)

www.drieiken.nl

Ja

Kavel (particulier)

www.funda.nl 

Ja

Tussenwoningen (vrije sector huur)

www.borgdonck.nl

Nog niet

Appartementen (sociale huur)

www.mijn-thuis.nl (project)
www.wooniezie.nl (verhuur)

Nog niet

Wat is een CPO-project?

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat er voor een bouwproject éérst kopers gezocht worden. Die treden vervolgens samen op als opdrachtgever naar een architect en een aannemer. Zo gaat de groep kopers samen hun woonwensen vormgeven. In de gemeente Oirschot hebben we al eerder CPO-projecten gerealiseerd (twee in Moorland-Oost; twee in Spoordonk; De Reep; De Hille; en in H2O). 

Op 11 mei en op 25 mei 2023 organiseerden we hierover een eerste en een tweede informatiebijeenkomst. De presentaties hiervan vind je op www.oirschot.nl/ekerschot (onder ‘Documenten’).  

Ik hoorde dat het stedenbouwkundig plan voor het CPO-project Ekerschot Noord is veranderd. Klopt dat?

Dat klopt, het plan ziet er iets anders uit dan je terugvindt in de presentaties van de eerste en tweede informatiebijeenkomst. Daardoor zijn er ook wat wijzigingen in de afmetingen van de kavels en de indicatieve prijzen. Veel is echter hetzelfde gebleven: 14 starterswoningen, de parkeerplaatsen, voldoende ruimte voor waterberging en openbaar groen. 

Let op: de bouwblokken en oppervlaktes van de percelen, en de prijzen, zijn indicatief en kunnen nog iets wijzigen in de uitwerkingsfase.

Waren de informatiebijeenkomsten over CPO verplicht?

De tweede bijeenkomst op 25 mei was verplicht om met voorrang mee te kunnen doen aan de loting voor het CPO-project. Deze loting vond plaats op 22 juni 2023.

Ik wil zeker meedoen aan het CPO-project. Kan ik me al inschrijven?

De loting voor de 14 starterswoningen in het CPO-project vond plaats op 22 juni 2023. Er zijn 14 starters ingeloot. Er waren meer belangstellende starters, dus er is ook een reservelijst met belangstellenden gemaakt. Je kunt je dan ook niet meer inschrijven voor dit project.

Wat is een starter?

Een starter is iemand van maximaal 35 jaar (op het moment dat de inschrijftermijn voor de loting sluit) die nooit eerder een koopwoning heeft gehad.

Voor wie is de woonvoorziening precies bedoeld?

In het wooninitiatief zullen 24 appartementen worden gerealiseerd voor jongvolwassenen met een licht of matig verstandelijke beperking en/of ASS (autisme spectrum stoornis). Het betreft hier 2 groepen van elk 8 bewoners die beschikken over een Wlz-indicatie en 1 groep van 8 bewoners die een Wmo-beschikking hebben.

Wie realiseert die woonvoorziening?

Cello Zorg realiseert die, samen met Den Bongerd & S.T.E.R., twee initiatiefgroepen van ouders.

Meer informatie vindt u op www.cello-zorg.nlwww.sodenbongerd.nl of www.ster-wonen.nl

Is de bouw al gestart?

Op 15 maart 2023 vierden we dat de locatie bouwrijp is. Inmiddels is de bouw van diverse woningen en van de woonvoorziening echt begonnen. Niet alle woningen worden tegelijk gebouwd. Bovendien is dit afhankelijk van vergunningen en de beroepsprocedures.

Er loopt een hoogspanningsverbinding vlakbij Ekerschot Noord. Is dat geen probleem voor woningbouw? 

Tennet is de eigenaar van de 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best. Tennet wil deze hoogspanningsverbinding ondergronds gaan brengen. Bovendien kiest zij daarvoor een ander traject. Daarmee is er straks geen belemmering meer voor woningbouw op Ekerschot Noord. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.tennet.eu.

Hoe komt het gebied eruit te zien?

We vinden het belangrijk dat het gebied een mooie overgang vormt tussen de dorpskern en het buitengebied. Daarom is er veel openbare ruimte in het gebied en hebben de straten ronde vormen. Ook komt er een poel en maken we de bestaande watergang, die nu al door het gebied stroomt, beter zichtbaar. In het beeldkwaliteitsplan (onderdeel van het bestemmingsplan) vindt u een nadere toelichting op hoe het gebied verder vorm krijgt. 

Waar vind ik het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan?

U kunt het bestemmingsplan digitaal bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0823.BPOIEKERSCHOT-VAST

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan kunt u bekijken op b_NL.IMRO.0823.BPOIEKERSCHOT-VAST_tb3.pdf (ruimtelijkeplannen.nl)

Ik heb vragen over het woningbouwproject Ekerschot Noord. Wat kan ik doen?

Vindt u de antwoorden hierboven niet terug? Dan kunt u uw vraag stellen per e-mail: info@oirschot.nl (vermeld in de onderwerpregel ‘Ekerschot Noord’). Wij proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt tijdens onze openingstijden ook bellen met de gemeente: (0499) 583 333. Regelmatig verwerken wij de veel gestelde vragen en antwoorden in dit overzicht.

Bent u (aanstaande) koper van een kavel of woning, neem dan contact op met de verkopende partij of de verkopend makelaar.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We werken onze website en dit overzicht van ‘Veelgestelde vragen en antwoorden regelmatig bij.

Als we nieuws hebben, dan plaatsen we een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal, op onze website en op onze sociale media.

Wilt u meer weten?

Onder het kopje ‘De volgende woningen komen in Ekerschot Noord’ staan de websites waar u meer informatie kunt vinden. Zodra er actueel nieuws te melden is vindt u dat op deze website. Ook plaatsen wij dan een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal en op onze social mediakanalen.