Als inwoner van de gemeente Oirschot kon u in 2022 subsidie aanvragen voor het vergroenen van uw dak.

Binnen de gemeente Oirschot zijn er vorig jaar maar liefst 37 daken vergroend. Als gemeente hebben we bijgedragen door het dak van het Servicebedrijf aan de Herder Pasmansdreef gedeeltelijk te vergroenen.  
Al deze groene daken samen hebben een totale oppervlakte van 1371 m2: een mooi resultaat voor de biodiversiteit!

Collage van Vergroende daken in de gemeente Oirschot

Deze subsidie werd beschikbaar gesteld door Gemeente Oirschot en Waterschap De Dommel. Samen met het IVN hebben zij deze actie tot een succesvol resultaat gebracht. 

Waterschap De Dommel en een plaatje van een visje