Op donderdag 6 juni 2024 vinden de verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees Parlement plaats. Voor de bezetting van de stembureaus zijn wij weer op zoek naar enthousiaste leden. Bent u inzetbaar voor deze verkiezingen? Meld u dan aan! Dit kan tot en met woensdag 10 april 2024. 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken voor het stembureau voorzitters, leden en tellers. Kent u of weet u iemand die ook aan de verkiezing wil deelnemen? Laat het hen dan vooral weten! 

E-learning
Ter voorbereiding op uw deelname volgt u verplicht kosteloos een online training. Hiervoor krijgt u na aanmelding begin mei instructies en ontvangt u meer informatie over de e-learning. 

Aanmelden
U kunt uw beschikbaarheid doorgeven via de onderstaande link. Wij verzoeken u vriendelijk om uw beschikbaarheid uiterlijk woensdag 10 april 2024 door te geven.

Aanmelden(externe link)  

Hoe is de stembureau-indeling?
Op donderdag 6 juni 2024 wordt elk stembureau ingedeeld in twee ploegen: van 7:00 tot 14:00 uur en van 14:00 tot 21:00 uur. Elke ploeg bestaat uit één voorzitter en drie leden, die verantwoordelijk zijn voor het stembureau. Na 21:00 uur worden de stemmen alléén op partijniveau geteld. Tenminste één voorzitter blijft tot het einde van de telling, voor het invullen van het proces-verbaal en voor het terugbrengen van de verkiezingsspullen. De telling moet plaatsvinden door 7 personen. Geef bij uw aanmelding aan, welke rol u wilt aannemen en of we u ook kunnen inzetten als teller. 

Centraal tellen
Na sluiting van de stembureaus op donderdag 6 juni 2024 worden de stemmen na 21:00 uur alléén op partijniveau geteld. De telling op kandidaatniveau wordt de volgende dag vrijdag 7 juni 2024 gedaan op onze centrale tellocatie (servicebedrijf Gemeente Oirschot). Ook hier kunt u zich voor opgeven. Houd hiervoor alstublieft de hele dag beschikbaar. Het is namelijk moeilijk in te schatten hoeveel tijd hiervoor nodig is.

Wat is de vergoeding?
De onderstaande bruto-vergoeding geldt per shift (07:00 tot 14:00 uur en 14:00 tot 21:00 uur, tellen vanaf 21:00 uur):

  • Voorzitter: € 100,00 (excl. tellen)
  • Lid: € 75,00 (excl. tellen)
  • Teller avond: € 40,00
  • Centraal teller: € 13,00 per uur.

Tevens ontvangt u een onbelaste maaltijdvergoeding van € 12,50. U zorgt dan zelf voor uw maaltijden. Na de verkiezing wordt de vergoeding overgemaakt op uw rekeningnummer. In het nieuwe jaar ontvangt u hiervan een jaaropgave.

Aanvullende informatie
Voor ingedeelde voorzitters wordt er een aparte klassikale informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 21 mei 2024 vanaf 18:30 uur. Zet dit alvast in uw agenda! U ontvang hier nog een uitnodiging voor.

Let op: het is niet toegestaan om u op te geven als u verkiesbaar of raadslid bent.

Indeling
Nadat wij voldoende aanmeldingen hebben ontvangen, gaan wij de leden indelen per stembureau. U krijgt daarna te horen op welk stembureau u bent ingedeeld. Dit zal ergens eind april plaatsvinden.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Oirschot, team verkiezingen via telefoonnummer 0499-583333 of per e-mail verkiezingen@oirschot.nl.

Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking