Door de gestegen energiekosten en de hoge inflatie worden velen onder ons financieel hard geraakt. Niet alleen particulieren en bedrijven, maar ook verenigingen en stichtingen. Zij hebben te maken met stijgende accommodatiekosten. Het Rijk werkt wel aan verschillende steunpakketten voor alle doelgroepen, maar een  steunpakket voor verenigingen wordt pas in 2023 bekend gemaakt. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente Oirschot een tijdelijke steunmaatregel in het leven geroepen voor verenigingen en stichtingen.

Non-profit organisaties zonder winstoogmerk die gevestigd zijn binnen de gemeentegrenzen van Oirschot en met een maatschappelijke doelstelling gericht op sport, recreatie en cultuur kunnen eenmalig een subsidie aanvragen als compensatie voor de stijgende accommodatiekosten in 2022.

Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot op 18 oktober 2022 de “nadere regels ondersteuning accommodatiekosten Oirschot 2022” vastgesteld.

Deze subsidieregeling is te vinden op de website van de gemeente Oirschot. In de subsidieregeling is te lezen aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen, bijvoorbeeld voor welke kosten subsidie kan worden aangevraagd, welke bijlagen er nodig zijn en wat de maximale hoogte is waarvoor subsidie kan worden verleend.

Procedure

Hieronder kunt u digitaal de aanvraag indienen:

aanvraagformulier ondersteuning accommodatiekosten

De aanvraag kan worden ingediend tussen 1 november 2022 en 31 december 2022. Een aanvraag is pas compleet wanneer het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en wanneer alle gevraagde gegevens zijn bijgevoegd.

Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als de aanvraag compleet is, zal de gemeente binnen zes weken na sluitingsdatum van de aanvraagperiode een besluit nemen over de aanvraag. Een aanvraag voor deze subsidie behandelen we op volgorde van binnenkomst en hierover nemen we binnen zes weken een besluit. De beslistermijn kan eenmalig met maximaal 4 weken worden verlengd.

Heeft u vragen over het aanvragen van een ondersteuning stijgende accommodatiekosten dan kunt u contact opnemen met Gitte Maas via info@oirschot.nl of via telefoonnummer 0499 - 58 33 33.