Adviesraad Zorg en Samenleving

In het kader van de cliënt- en inwonerbetrokkenheid vragen burgemeester en wethouders de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot om advies. Burgemeester en wethouders doen dit in ieder geval bij onderwerpen en wetten rond het sociaal domein, maar ook in relatie tot de leefbaarheid in de gemeente. 

Naast adviesaanvragen door burgemeester en wethouders, kan de adviesraad ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders.

Lees hier meer informatie