Samen met vertegenwoordigers van de bewoners en weggebruikers maakten we een plan voor de nieuwe inrichting van de Bestseweg. Het gaat om het gedeelte tussen de rotondes met de Kempenweg – Rijkesluisstraat (Lidl) en de Parallelweg – Industrieweg (Shell). Eerder dit jaar gaf de gemeenteraad akkoord op het schetsontwerp en de benodigde financiën. Inmiddels is het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Dankzij een constructieve en goede samenwerking met de omwonenden, hebben we een mooi ontwerp voor de toekomst kunnen maken. Naast een vernieuwde rijbaan, wordt er ook meer groen aangelegd. Ook verbeteren we de verkeersveiligheid. Zo komt er een verbeterde oversteekplaats voor voetgangers en fietsers bij de kruising met de Raffendonkstraat. Ook verhogen we de fietspaden die aan de rijbaan liggen. Bent u benieuwd naar het definitief ontwerp? U kunt deze raadplegen via www.oirschot.nl/herinrichtingbestseweg

Het vervolgproces

Momenteel werken we aan de technische uitwerking van het ontwerp zodat we in het derde kwartaal de aanbesteding kunnen starten. Voor het einde van het jaar willen we een aannemer selecteren die in het voorjaar van 2023 gaat starten met de werkzaamheden. In 2023 komen we dan ook bij u terug over de verdere planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid ter plaatse.

Bestseweg  in Oirschot