De gemeente Oirschot neemt verdere maatregelen om ongewenst verkeer in natuurgebieden tegen te gaan. De entreepunten van onverharde wegen en paden in bos- en natuurgebieden worden voorzien van verkeersborden. Hierdoor wordt de situatie duidelijker en kunnen we beter handhaven. Lees hier meer informatie.

Op deze pagina vindt u de gebieden die we willen afsluiten.

Overzichtskaart

Overzichtskaart afsluiten onverharde wegen bos- en natuurgebieden

Noord-West

Gebied noord west afsluiten onverharde wegen bos- en natuurgebieden

Noord-Oost

Gebied noord oost afsluiten onverharde wegen bos- en natuurgebieden

Zuid-West

gebied zuid west afsluiten onverharde wegen bos- en natuurgebieden

Oirschotse Heide

gebied Oirschotse Heide afsluiten onverharde wegen bos- en natuurgebieden