Wat is het?

Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting.Per adres kan één persoon kwijtschelding aanvragen.

Voor de bepaling van het netto besteedbaar inkomen en het vermogen is wettelijk bepaald wat meegenomen moet worden. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt dus af van uw persoonlijke situatie.

In de onderstaande gevallen hebben u en uw eventuele partner geen recht op kwijtschelding:

  • als er een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 2.269,00 is. Tenzij aantoonbaar is dat het motorvoertuig absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit.
  • als er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld.
  • als u ondernemer bent.

Hoe werkt het?

U kunt onder het tabblad direct regelen kwijtschelding aanvragen. Uw aanvraag wordt dan meteen verzonden naar de gemeente.

Hoe lang duurt het?

U hoort binnen 10 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum