De raadsvergadering is in het gemeentehuis van Oirschot en start om 19.30 uur. U bent van harte welkom op de publieke tribune of kijk live mee via www.oirschot.nl/gemeenteraad (hier vindt u ook de documenten die bij de agenda horen). 
De agendapunten zijn ingedeeld in A-stukken, waarbij geen discussie wordt verwacht tot besluitvorming en B-stukken, waarover wel discussie gevoerd zal worden.

De gemeenteraad besluit deze avond over de volgende onderwerpen:

  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Moleneind 2’ (A)
  • Ontwerpregeling Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2024 (A)
  • Vaststellen Verordening Rekenkamer gemeente Oirschot en samenwerkingsovereenkomst rekenkamers Kempengemeenten 2024 (A)
  • Opnieuw vaststellen huisvestingsverordening gemeente Oirschot voor de periode 2024 – 2027 (A)
  • Verklaring van geen bedenkingen flexwoningen kruising Industrieweg en Bestseweg (De Punt - De Meeuw) (B)
  • Beleidsplan opvoeden en opgroeien (B)
  • Gewijzigde kadernota armoedebestrijding 2021-2024 (B)
  • Nieuwe subsidiekaders 2024 (B)

Raadsbijeenkomsten op 4 december

Op maandag 4 december zijn er twee raadsbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst gaat over ‘Laaggeletterdheid’ en start om 20.00 uur. De tweede bijeenkomst gaat over het ‘Omvormen van de rotonde Lidl tot een ovonde’ en start aansluitend rond 21.15 uur. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en kunt u volgen vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis van Oirschot.