Wat is het?

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het bepaalt wat je mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden.

Wijkt uw initiatief af van de regels van het bestemmingsplan? In sommige gevallen is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan of om het bestemmingsplan aan te passen. U kunt daar een verzoek voor indienen. Wij raden u aan om in beide gevallen eerst een principeverzoek bij ons in te dienen. Zo kunnen we de haalbaarheid van uw plannen onderzoeken.

Hoe werkt het?

Stap 1: U heeft een idee

U komt met uw vraag of idee bij de gemeente. Neem hiervoor contact met ons op via dit contactformulier. Wij toetsen in eerste instantie of uw idee past binnen de doelen en ambities voor de toekomst van de gemeente Oirschot. Als het nodig is, plannen we met u een afspraak om uw idee verder door te spreken.

Nog te doen: Stap 2: Principeverzoek

Wanneer uw plan wél past binnen onze visie, maar níet past binnen het geldende bestemmingsplan, kunt u een principeverzoek indienen. Meer informatie over de indieningsvereisten en de kosten vindt u op de pagina over het principeverzoek.

Nog te doen: Stap 3: Opstellen concept bestemmingsplan

Als de haalbaarheid van uw plan positief wordt beoordeeld, is het aan u om een concept bestemmingsplan op te laten stellen door een deskundig bureau. Het bestemmingsplan moet bestaan uit een toelichting, een verbeelding en planregels. Ook de onderzoeken moeten door een gecertificeerd bureau worden uitgevoerd.

Nog te doen: Stap 4: Ontwerp en vaststelling bestemmingsplan

Nadat het concept eventueel is aangepast of aangevuld komt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te liggen. Belanghebbenden kunnen dan in de vorm van een zienswijze een reactie op het plan indienen. Na een eventuele aanpassing van het ontwerp wordt het plan vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat kost het?

  1. De kosten voor het in behandeling nemen van een principeverzoek zijn € 3.515,00.
  2. De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vaststellen van een bestemmingsplan zijn € 16.910,00, eventueel vermeerderd met externe advies- en/of onderzoekskosten.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum