Hoe werkt het?

 1. Nog te doenStap 1: U heeft een idee

  U komt met uw vraag of idee bij de gemeente. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Wij toetsen in eerste instantie of uw idee past binnen de doelen en ambities voor de toekomst van de gemeente Oirschot. Als het nodig is, plannen we met u een afspraak om uw idee verder door te spreken.

 2. Nog te doenStap 2: Principeverzoek

  Wanneer uw plan wél past binnen onze visie, maar níet past binnen het geldende bestemmingsplan, kunt u een principeverzoek indienen. Meer informatie over de indieningsvereisten en de kosten vindt u op de pagina over het principeverzoek.

 3. Nog te doenStap 3: Opstellen concept bestemmingsplan

  Als de haalbaarheid van uw plan positief wordt beoordeeld, is het aan u om een concept bestemmingsplan op te laten stellen door een deskundig bureau. Het bestemmingsplan moet bestaan uit een toelichting, een verbeelding en planregels. Ook de onderzoeken moeten door een gecertificeerd bureau worden uitgevoerd.

 4. Nog te doenStap 4: Ontwerp en vaststelling bestemmingsplan

  Nadat het concept eventueel is aangepast of aangevuld komt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te liggen. Belanghebbenden kunnen dan in de vorm van een zienswijze een reactie op het plan indienen. Na een eventuele aanpassing van het ontwerp wordt het plan vastgesteld door de gemeenteraad.